Muzeum Kresów w Lubaczowie

Z Wrocławia do Tłumacza i z powrotem

Tłumacz, niewielkie miasteczko na Pokuciu, zamieszkane niegdyś przez wielokulturową i wielonarodową społeczność przyciągnął w środowe popołudnie, 12 kwietnia 2023 r., liczną publiczność do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wypełniły się wszystkie miejsca przygotowane na spotkanie wokół książki autorstwa Danuty Nespiak i Elżbiety Niewolskiej, wydanej nakładem Księgarni Akademickiej.

Wśród zgromadzonej w dawnym refektarzu publiczności, którą przywitał dr Marek Mutor, zastępca dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, znaleźli się przede wszystkim potomkowie tłumaczan, jak i osoby mające związki rodzinne z innymi miejscowościami, które po II wojnie światowej pozostały poza granicami Polski.

To właśnie z Tłumacza pochodziła rodzina Elżbiety Niewolskiej, prezes Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, redaktor naczelnej “Zeszytów Tłumackich”, współautorki książki, która, pod nieobecność Danuty Nespiak, opowiedziała o inspiracjach stojących za powstaniem publikacji. Najważniejszą z nich była chęć upamiętnienia dawnych mieszkańców miasteczka, w tym m.in. uczniów gimnazjum i liceum tłumackiego, a przede wszystkim dra Michała Nikosiewicza, wybitnej postaci, która wkrótce po II wojnie światowej rozpoczęła zbieranie dokumentów, fotografii i wspomnień tłumaczan, z myślą o wydaniu monografii. Niewolska podzieliła się z publicznością szczegółami dotyczącymi pracy nad publikacją, opowiedziała m.in. o ogromnej kolekcji ikonografii z widokami miasta, jego zabytków, żyjących w nim mieszkańców. Wróciła wspomnienia do powojennych wyjazdów do Tłumacza (pierwszy zorganizowany wyjazd odbył się w 1991 r.), do wyjątkowego przyjęcia i życzliwości ze strony dawnych ukraińskich sąsiadów oraz emocji, które towarzyszyły byłym już mieszkańców miasta.

Spotkanie poprowadzili autorzy posłowia w książce: dr Marcelina Jakimowicz, etnolożka i kultoroznawczyni z Uniwersytetu Rzeszowskiego, oraz Piotr Zubowski, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, które było partnerem wydania książki. Głos zabrał także Maciej Wojciechowski, prezes Fundacji Stanica Kresowa, dzięki staraniom którego książka ukazała się drukiem. W krótkim wystąpieniu opowiedział o działaniach Fundacji na rzecz kultywowania pamięci o Kresach, przede wszystkim o zrealizowanych licznych filmach dokumentalnych.

Fot. Julita Podolska, Franciszek Magda

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content