Muzeum Kresów w Lubaczowie

Drugi etap badań Wzgórza Zamkowego

Za nami drugi etap rozpoznania geofizycznego w ramach projektu pn.  „Badania nieinwazyjne Wzgórza Zamkowego na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie”. Zadanie realizowane jest w ramach programu “Ochrona zabytków archeologicznych”. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego funduszu celowego. Na zlecenie Muzeum Kresów w Lubaczowie prace prowadzi firma GPR24.com.pl Jacek Adamiec.

Tym razem Wzgórze Zamkowe przebadano za pomocą tomografii elektrooporowej (ERT). Metoda ta pozwala zarejestrować niejednorodność gruntu przez pomiar zróżnicowania właściwości elektrycznych poszczególnych warstw. W trakcie badań dane zbierane są poprzez emisję prądu z  elektrod w głąb ziemi i dokonywania pomiarów spadku potencjałów przez elektrody pomiarowe.  Na profilach elektrooporowych rejestrowane są obszary o podwyższonej oporności, mogące być pozostałościami architektury oraz wkopów wypełnionych rumoszem ceglano-kamiennym.

Równolegle prowadzono inwentaryzację stanowiska metodą skaningu laserowego z wykorzystaniem naziemnego skanera 3D. Celem prac było możliwie najdokładniejsze zadokumentowanie pozostałości piwnic znajdujących się w północnozachodniej części Wzgórza Zamkowego. Uzyskano również chmurę punktów odzwierciedlającą topografię badanego obszaru.

 Z niecierpliwością oczekujemy na opracowanie wyników badań.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój