Muzeum Kresów w Lubaczowie

Ikony św. Jana Chrzciciela i Wniebowstąpienia Pańskiego już na wystawie stałej „Dziedzictwo Kresów”

Ikony św. Jana Chrzciciela oraz Wniebowstąpienia Pańskiego, które trafiły do naszej kolekcji pod koniec listopada br., dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Rozbudowa zbiorów muzealnych” od dziś można podziwiać na wystawie stałej „Dziedzictwo Kresów”.

Obie ikony, jak informowaliśmy 30 września br., są przykładem najlepszego okresu rozwoju malarstwa ikonowego na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej, a szczególnie na terenie eparchii przemyskiej. Ikona św. Jana Chrzciciela powstała pod koniec XVII w., pierwotnie należała do namiestnego rzędu przegrody ołtarzowej (ikonostasu), nieznanej cerkwi w historycznej eparchii przemyskiej. Wykonano ją w warsztacie lokalnym. Ikona Wniebowstąpienia Pańskiego jest młodsza, powstała w 2 ćw. XVIII w. Pierwotnie należała do namiestnego rzędu przegrody ołtarzowej (ikonostasu) lub nastawy ołtarza-kiotu, zapewne cerkwi pw. Archanioła Michała w Cetuli (wieś, obecnie w gm. Wiązownica, w pow. jarosławskim). Atrybucję określono na podstawie daty rocznej – 1904 odnowienia ikony i nazwiska proboszcza, umieszczonych w inskrypcji na jej odwrociu. Josyf Karanowycz był parochem w Cetuli w latach 1903–1913.

Obie ikony można oglądać na wystawie stałej „Dziedzictwo Kresów”, gdzie są prezentowane w części poświęconej sztuce sakralnej Kościoła greckokatolickiego, obok ikon m.in. z Radruża, Cewkowa, Starego Dzikowa, Gorajca, Starego Brusna i Woli Wielkiej, powstałych od XVI po XX w.

Planowane jest włączenie obu obiektów do działań edukacyjnych prowadzonych w ramach oferty stałej (dostosowanej do różnych grup wiekowych), a także do działań realizowanych w trakcie wakacji i ferii muzeum oraz oferty w cyklu „Świąteczne klimaty”. Wśród tematów zajęć m.in. „Małe spotkania z wielką sztuką Kresów” (przedszkola, kl. I–III), „Cztery kultury – jeden Bóg”, „Jak czytać malarstwo” (kl. VII–VIII), „Ikony – niezwykłe obrazy” (szkoły średnie, dorośli).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Rozbudowa zbiorów muzealnych”.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content