Muzeum Kresów w Lubaczowie

Jakie tajemnice kryje w sobie lubaczowskie Wzgórze Zamkowe?

W minionym tygodniu rozpoczęliśmy pierwszy etap badań geofizycznych prowadzonych w ramach projektu pn. „Badania nieinwazyjne Wzgórza Zamkowego na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie”. Zadanie to realizowane jest w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”, a dofinansowano je ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego funduszu celowego. Na zlecenie Muzeum Kresów w Lubaczowie prace prowadzi firma GPR24.com.pl Jacek Adamiec.

Pierwszy etap prac obejmuje rozpoznanie za pomocą metody georadarowej. Podstawową zasadą działania tej metody jest emisja impulsu elektromagnetycznego przez antenę nadawczą w głąb ośrodka geologicznego bądź antropogenicznego. Impuls ten ulega załamaniu, odbiciu i tłumieniu. Tak przekształcona fala po odbiciu rejestrowana jest przez antenę odbiorczą. Uzyskane wyniki przedstawione są w postaci odzwierciedlającej budowę geologiczną badanego obszaru.

Na Wzgórzu Zamkowym i w jego otoczeniu wykonano szereg profili georadarowych. Po ich opracowaniu będzie można uzyskać mapy głębokościowe oraz przekroje prezentujące strukturę gruntu.

Dodatkowo podczas prac wykonano kilka oblotów dronem, dzięki którym możemy podziwiać Zespół Zamkowo-Parkowy z lotu ptaka. To nie tylko ładne widoki, ale przede wszystkim archeologia lotnicza. Jest to gałąź archeologii zajmująca się analizą zdjęć lotniczych i poszukiwaniem na nich stanowisk archeologicznych.

Przy obecnym braku opadów można z góry wyraźnie zauważyć ciągi wysuszonej trawy odzwierciedlające przebieg fundamentów dworskiej oficyny, czyli tzw. Winkiel. Oficyna była ostatnim budynkiem istniejącym na lubaczowskim Wzgórzu Zamkowym – została ona rozebrana w poł. XX w.

Zapraszamy również do obejrzenie filmu z pierwszego etapu prac >>>

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój