Muzeum Kresów w Lubaczowie

Janina Kulczycka (1946–2022), strażnik Pamięci Zespołu Cerkiewnego w Radrużu

Wczoraj dotarła do nas smutna informacja o śmierci pani Janiny Kulczyckiej (1946–2022), naszej muzealnej koleżanki, wieloletniego przewodnika u św. Paraskewy w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Mieszkając w Radrużu, podjęła się opieki nad lokalnym dziedzictwem kulturowym, w tym przede wszystkim nad cerkwią św. Paraskewy, której była strażniczką jeszcze na długo przed tym, zanim związała się z naszym muzeum.

Zespół Cerkiewny był częścią Jej życia, podobnie jak wielu dawnych i obecnych mieszkańców Radruża. Jak nikt inny potrafiła opowiadać o cerkwi, barwnie, w charakterystyczny dla siebie sposób, włączając w to wątki z życia własnej i wielu innych radrużańskich rodzin, te tragiczne, jak i te, które przywołujemy dziś z uśmiechem na twarzy. To między innymi zasługą jej wieloletniej pracy i wysiłku jest to, że właśnie w Radrużu zachowało się Światowe Dziedzictwo UNESCO i Pomnik Historii, które napawa nas dumą i jest wizytówką naszego regionu i całego Roztocza. Pani Jasia na zawsze pozostanie w naszej pamięci oraz w pamięci wielu naszych gości, którzy do dziś dopytują o nią, rezerwując terminy zwiedzania. Dla naszych przewodników, jej młodszych koleżanek i kolegów, będzie wzorem do naśladowania. Cześć Jej pamięci!

Pogrzeb pani Janiny Kulczyckiej odbędzie się w środę, 13 lipca 2022 r., o godz. 11, w Horyńcu-Zdroju. Prosimy o modlitwę.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój