Muzeum Kresów w Lubaczowie

Jednodniówka na początek roku

Na początku nowego roku, z niewielkim opóźnieniem spowodowanym względami technicznymi, ukazał się magazyn kulturalny (tzw. jednodniówka) „Lubaczów 2021”. To już 28 zeszyt popularnego wydawnictwa, którego pierwszy numer ukazał się wprawdzie już w 1965 r., ale które w sposób ciągły wychodzi od 1994 r. (z roczną przerwą w 1996 r.).

Aktualny numer, wydany tradycyjnie wspólnym wysiłkiem Urzędu Miejskiego w Lubaczowie i Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, zawiera 24 artykuły zgrupowane w pięciu działach. Wszystkie one ukazują wybrane zagadnienia z przeszłości i teraźniejszości Lubaczowa. Wśród nich znajdują się także teksty opracowane przez pracowników Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Dr Zygmunt Kubrak, znany lubaczowski historyk, dyrektor-senior Muzeum Kresów, przedstawił wydarzenia sprzed 80. laty, a dokładniej ukazał wypadki jednego dnia – 22 czerwca 1941 r. Z datą tą wiąże się napaść III Rzeszy na ZSRR, której skutki okazały się dla Lubaczowa tragiczne, wiązały się bowiem ze śmiercią wielu mieszkańców i dużymi zniszczeniami miasta. Autor ten powrócił również do dziejów 39. pp Strzelców Lwowskich, którego oddziały, przed 1939 r., stacjonowały również w lubaczowskich koszarach. Okazją ku temu stał się mural ukazujący scenę przysięgi żołnierzy na sztandar pułkowy. Malowidło to, umieszone na ścianie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego, zostało uroczyście odsłonięte 25 lipca 2021 r.

W dniu 6 czerwca 2021 r. w Cieszanowie zmarł wybitny historyk regionu lubaczowskiego i działacz samorządowy Stanisław Franciszek Gajerski. Jego wyjątkową sylwetkę zaprezentował w dziele „Portrety” również dr Kubrak, który ze śp. S.F. Gajerskim ściśle współpracował m.in. przy redakcji „Rocznika Lubaczowskiego”.

„Cudeńko z Korca” to tytuł artykułu opracowanego przez Barbarę Kubrak, kierującą Działem Edukacji Muzeum Kresów w Lubaczowie. Autorka przedstawiła znajdujące się w zbiorach Muzeum ciekawe porcelanowe puzderko – puderniczkę. Ten niewielki przedmiot, dekorowany scenami figuralnymi o motywach chińskich, powstał na początku XIX w. (ok. 1804 r.) w pierwszej polskiej manufakturze porcelany założonej w Korcu na Wołyniu. Z pewnością jest ozdobą muzealnej kolekcji ceramiki artystycznej o kresowej proweniencji.

Mateusz Żurek, który z ramienia Muzeum Kresów w Lubaczowie współpracował przy realizacji szóstej edycji projektu „In Between? – Neighbours Meet in the Borderlands”, przedstawił ideę tego przedsięwzięcia i jego ubiegłoroczne działania, które objęły także Lubaczów i okoliczne miejscowości. Zasadniczą ideą „In Between?” są badania dziedzictwa kulturowego na europejskich terenach pogranicznych w oparciu o historię mówioną oraz nowoczesne technologie i środki przekazu.

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej pozyskało środki finansowe na realizację projektu „Nowe Brusno na nowo odkryte – prace porządkowe i zabezpieczające na zabytkowym cmentarzu”. Zespół Cerkiewny w Nowym Bruśnie, w skład którego od 2021 r. wchodzi równie stary cmentarz parafialny, od 2013 r. jest oddziałem Muzeum Kresów w Lubaczowie. Dużym wysiłkiem tej instytucji zdołano odnowić drewnianą cerkiew z początku XVIII w., a obecnie prace objęły także położony w jej sąsiedztwie zabytkowy cmentarz. Realizacja tego przedsięwzięcia, prowadzonego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla dziedzictwa”, nie byłaby możliwa bez wsparcia Gminy Horyniec-Zdrój oraz Sołectwa Nowe Brusno. Działania te przedstawił na łamach magazynu „Lubaczów 2021” Krzysztof Stępień, prezes Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej i pracownik Muzeum Kresów.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój