Muzeum Kresów w Lubaczowie

Jerzy Plucha uhonorowany we Francji

Jerzy Plucha, lubaczowski artysta i konserwator dzieł sztuki, wieloletni pracownik naszego Muzeum, otrzymał w Paryżu srebrny medal za działalność na polu sztuki. Tę prestiżową nagrodę wręczono 16 października 2022 r. w sali balowej hotelu. Medal przyznało Societe Academique D’Encouragement Et D’Education Arts – Sciences – Lettres (Towarzystwo Akademickie Sztuka – Nauka – Literatura). Serdecznie gratulujemy!

Jerzy Plucha urodził się w Lubaczowie w 1951 r. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizacja konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Obok pracy konserwatorskiej zajmuje się twórczością artystyczną. Uprawia malarstwo ścienne, sztalugowe oraz pastel. Bezpośrednio po studiach wykonywał głównie kopie dzieł dawnych mistrzów. Na przełomie lat 80. i 90. zajmował się własną twórczością artystyczną. Malował obrazy w konwencji realistycznej oraz abstrakcje. W latach 90. zarzucił całkowicie sztukę nieprzedstawiającą, by poświęcić się malarstwu realistycznemu. Malował martwe natury, pejzaże, sceny mitologiczne i alegorie. Z końcem lat 90. pojawił się w jego twórczości nowy temat – anioły. Cykl ten artysta kontynuuje do dziś. W swoim dorobku ma szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju jak i poza granicami, między innymi w Warszawie, Rzeszowie, Jarosławiu, Przemyślu, Sandomierzu, Baranowie Sandomierskim, Tostedt (Niemcy) czy Erd (Węgry).

Paryskie Towarzystwo Akademickie działa od 1915 r. Jego celem jest wyróżnianie i promowanie ludzi, którzy poprzez swój talent i pracę przyczyniają się do oddziaływania kultury w dziedzinie artystycznej, literackiej i naukowej. Towarzystwo posiada swoich delegatów zarówno we Francji, jak i za granicą, którzy wspierają ja w wysiłkach na rzecz rozwoju i promocji stowarzyszenia oraz ułatwiania wymiany kulturalnej w dziedzinie sztuki, nauki i literatury. Każdego roku Towarzystwo organizuje wielką uroczystość w prestiżowej lokalizacji w Paryżu, podczas której, w obecności bardzo licznego grona członków i przyjaciół, wręczane są dyplomy (m.in. platynowe, złote, srebrne i brązowe), przyznawane przez specjalną komisję.

Fot. Monika Mistura, Jerzy Plucha

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content