Muzeum Kresów w Lubaczowie

Jerzy Tabaczek (1934–2023). Żegnamy Przyjaciela naszego Muzeum

W niedzielę, 2 lipca 2023 r., odszedł Przyjaciel naszego muzeum – śp. Jerzy Tabaczek, zasłużony lekarz i pasjonat historii Lubaczowa. Należał do tych osób, które w środowisku lubaczowskim były powszechnie znane, a przy tym otoczone szacunkiem i serdecznością.

Urodził się w 1934 r. we Lwowie. Całe swoje życie rodzinne zawodowe związał z Lubaczowem. Jako lekarz, specjalista z dziedziny pediatrii, przez ponad pół wieku pracował w lubaczowskim szpitalu. Pełnił przez 40 lat funkcję ordynatora oddziału dziecięcego. W zakresie swej pracy w dziedzinie medycyny był inicjatorem powołania w powiecie lubaczowskim Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Był też inspektorem pediatrii i kierownikiem specjalizacji kilkunastu lekarzy z tego zakresu.

Pasją i zamiłowaniem dr. Jerzego Tabaczka była historia, a szczególnie dzieje Lubaczowa i regionu. Z racji swego zawodu zajmował się szczególnie historią lokalnej medycyny. Opracowywał biogramy miejscowych lekarzy, a ukoronowaniem jego pracy badawczej była monografia lubaczowskiego szpitala wydana w 2018 r. Był również autorem licznych artykułów publikowanych w „Roczniku Lubaczowskim” oraz w magazynie historyczno-kulturalnym „Lubaczów”, tzw. jednodniówce. Należał do zespołów redakcyjnych tych wydawnictw.

Jako regionalista aktywnie działał w wielu towarzystwach społeczno-kulturalnych. Należał do władz i był członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich. Był też wierny organizacji harcerskiej, ostatnio włączając się do prac w Instruktorskim Kręgu Seniora.

Bliska była mu pasja kolekcjonerska. Zgromadził liczny zbiór często unikalnych starych pocztówek związanych z Lubaczowem. Podziw budziła Jego biblioteka domowa obfitująca w cenne i rzadkie publikacje.

Zainteresowania historyczne i zbierackie związały Pana Doktora z lubaczowskim muzeum. Dzięki niemu zbiory naszej placówki wzbogaciły się o liczne eksponaty z zakresu historii i etnografii. Wspomagał również muzealną bibliotekę. Pan Doktor w towarzystwie żony Jadwigi nigdy nie opuszczał muzealnych wydarzeń, wernisaży wystaw i sympozjów naukowych.

Był naszym wiernym przyjacielem, żywo zainteresowanym rozwojem muzeum. Za Jego obecność, wsparcie i pomoc jesteśmy Mu szczególnie wdzięczni. Pozostawił wyraźny ślad w dziejach naszej placówki. Zapamiętamy Go jako człowieka o głębokiej wiedzy, zawsze pomocnego, a przede wszystkim bardzo serdecznego i życzliwego. Cześć Jego pamięci!

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content