Muzeum Kresów w Lubaczowie

Jubileusz 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Oddziale Terenowym Rzeszowie 

W imieniu dr hab. Katarzyny Zalasińskiej, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oraz Anny Fortuny-Marek, kierownik oddziału terenowego NID w Rzeszowie, serdecznie zapraszamy na obchody jubileuszu 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Rzeszowie, które odbędą się 6 września 2022 r. w Rzeszowie.

Uroczystość rozpocznie się od otwarcia wystawy pt. Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa o godz. 13.00 na placu przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Następnie, o godz. 14.00, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15 (sala 562), rozpocznie się debata pt. Rola interesariuszy w procesie ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Działania Oddziału Terenowego NID w Rzeszowie na przykładzie cerkwi w Radrużu – dobra UNESCO, Pomnika Historii, miejsca na Szlaku Architektury Drewnianej. Wprowadzeniem do debaty będzie wystąpienie Anny Fortuny-Marek. Poza kierownik OT NID w Rzeszowie, w debacie udział wezmą: dr hab. Katarzyna Zalasińska, Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Robert Godek, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Wioletta Rejman, Prezes Zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Piotr Zubowski, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Oddział Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie został utworzony w 1991 r. Zatrudnieni w nim eksperci specjalizują się w dziedzinie badań nad dziedzictwem kulturowym, jak również zagadnień związanych z ochroną zabytków i opieką nad nimi. Tworzą go specjaliści różnych dziedzin: historii sztuki, architektury, historii, dziedzictwa techniki, architektury krajobrazu. Pracownicy NID wykonują opinie i ekspertyzy dla organów administracji publicznej, prowadzą projekty badawcze, organizują i włączają się w działania edukacyjne, a także promują lokalne dziedzictwo.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój