Muzeum Kresów w Lubaczowie

Maciej Piotrowski i Olga Solarz. Rozmowy na Pograniczu #2

Serdecznie zapraszamy na drugie z cyklu spotkań „Rozmowy na Pograniczu”, które odbędzie się w Zespole Cerkiewnym w Radrużu w niedzielę, 11 lutego 2024 r., o godz. 17. Gośćmi spotkania będą Maciej Piotrowski i dr Olga Solarz. Wstęp na spotkanie jest wolny. W jego trakcie możliwość zakupienia książki „Wojna 2022. Eseje, wiersze, dzienniki”, wydanej przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

W trakcie spotkania, o wojnie, w niemal w drugą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, będą rozmawiać dr Olga Solarz, etnolożka, ukrainistka, badaczka, działaczka społeczna na rzecz polsko-ukraińskiego pojednania, wolontariuszka oraz publicystka i Maciej Piotrowski, tłumacz literatury ukraińskiej, historyk i ukrainoznawca.

Nasi goście będą rozmawiać o wojnie prawdziwej i jej obrazie, jaki powstaje w literaturze. Olga Solarz już od 2014 r. uczestniczyła w niej jako wolontariuszka, niosąc pomoc na bezpośrednim zapleczu frontu, a dzisiaj organizuje pomoc humanitarną dla szpitali, ludności cywilnej oraz wojska. Opowie o rzeczywistości tej wojny, jej rzeczywistych i możliwych konsekwencjach nie tylko dla Ukrainy, ale i dla Polski, dla stosunków polsko-ukraińskich, które dla pogranicza polsko-ukraińskiego są niezwykle istotne. Jako członkini Komitetu Ochrony Zabytków Diecezji Warszawsko-Przemyskiej oraz Komitetu Ochrony Zabytków Lwowskiej Rady Obwodowej zwróci uwagę na działania ratownicze i zabezpieczające zabytki kultury ukraińskiej, jak i polskiej, należące do wspólnego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej.

Maciej Piotrowski, tłumacz esejów i wspomnień o wojnie rosyjsko-ukraińskiej z tomu „Wojna 2022”, autorstwa Jurija Andruchowycza, Anatolija Dnistrowego, Petra Jacenki, Pawła Kazarina, Kseni Charczenko i Maksyma Bespałowa, opowie o tym, jak wojna zmieniła literaturę ukraińską, ukraińskie pisarki i pisarzy, poetki i poetów, a także o tym jak stworzyła nowych twórców. O tym jaka jest dziś w czasie wojny ukraińska literatura. I jaka rolę ma do odegrania. Bo nie wyobrażamy sobie, aby mogła być bezczynna. Jako człowiek Pogranicza i kierownik działań kulturalnych Kolegium Europy Wschodniej spróbuje przełożyć na nasz język problemy Wschodu i Ukrainy, które dla nas bywają niezrozumiałe, są natomiast niezwykle istotne – o czym przekonaliśmy się wielokrotnie na bezpośrednim zapleczu działań wojennych – z perspektywy polsko-ukraińskiego pogranicza.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Rozmowy na Pograniczu”. W jego trakcie o Pograniczu, w kontekście Kresów dawnej Rzeczypospolitej, rozmawiamy z ludźmi, którzy zajmują się jego definiowaniem, portretowaniem, opisywaniem, którzy dostrzegają jego problemy i wartości. Którzy rozumieją lub starają się je zrozumieć. Z tymi, którzy przesuwają jego granice i niwelują je poprzez dzieła literackie, filmowe, działania społeczne i kulturalne. Chcemy rozmawiać i zapraszać ludzi i stąd i stamtąd. Z tego i z tamtego Pogranicza, a także z obszaru dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Tutejszych i tamtejszych. Pisarzy i czytelników, aktorów i widzów, a przede wszystkim uczestników spotkań, dla których będą przyjeżdżali zaproszeni goście, książki, filmy, wystawy. Radruż, leżący od wieków i pokoleń na permanentnym Pograniczu, na styku kultur, jest gotowy na takie rozmowy od zawsze.

Centrum Mieroszewskiego o książce „Wojna 2022. Eseje, wiersze, dzienniki”:

W książce udało się zgromadzić fragmenty dzienników, eseje i wiersze ponad 40 ukraińskich współczesnych pisarzy i pisarek. Teksty do antologii powstawały w okopach, schronach bombowych, ośrodkach dla uchodźców, na przejściach granicznych, przy dźwiękach syren.

Dlaczego warto przeczytać książkę „Wojna 2022”?

  • Po pierwsze, wszystkie teksty zawarte w antologii są napisane po mistrzowsku – prostym, ale jednocześnie pięknym językiem. Autorzy i autorki, których utwory znalazły się w książce są wirtuozami słowa i przy ich pomocy potrafią wyrazić ogrom emocji.
  • Po drugie, książka porusza uniwersalne tematy, takie jak: tożsamość narodowa, solidarność czy nadzieja. Ta książka to ważna lekcja dla każdego z nas.
  • Po trzecie, publikacja jest poruszająca. Dzienniki, eseje i wiersze pokazują jak wojna wpływa na życie ludzi, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym.

W tomie znajdują się teksty takich autorów jak: Iryna Ciłyk, Artem Czapaj, Artem Czech, Łarysa Denysenko, Anatolij Dnistrowyj, Ołeś Ilczenko, Ołeksandr Irwaneć, Petro Jacenko, Kateryna Kałytko, Pawło Kazarin, Ija Kiwa, Ołeh Kocarew, Pawło Korobczuk, Lina Kostenko, Hałyna Kruk, Anastasija Łewkowa, Wasyl Machno, Kateryna Michalicyna, Julija Musakowska, Ołena Pawłowa, Bohdana Romancowa, Marjana Sawka, Iryna Sławinska, Anastasia Stefurak, Ołena Stepanenko, Iryna Szuwałowa, Haśka Szyjan, Natalia Tkaczyk, Jurij Wynnyczuk, Pawło Wyszebaba, Serhij Żadan.

Maciej Piotrowski – tłumacz literatury ukraińskiej. Kierownik działań kulturalnych w Kolegium Europy Wschodniej. Z wykształcenia historyk i ukrainoznawca, z pasji animator kultury.

Tłumacz esejów i wspomnień o wojnie rosyjsko-ukraińskiej z tomu „Wojna 2022” autorstwa Jurija Andruchowycza, Anatolija Dnistrowego, Petra Jacenki, Pawła Kazarina, Kseni Charczenko i Maksyma Bespałowa. Eseje i reportaże o tematyce wojennej tłumaczył również dla „Tygodnika Powszechnego”, „Magazynu Pismo”, onet.pl i new.org.pl – były to teksty autorstwa Artema Czecha, Myrosława Łajuka, Kateryny Kałytko i Ałły Waskowskiej.

Pracował jako specjalista ds. merytorycznych przy projekcie wystawy stałej Muzeum Hołodomoru w Kijowie. Współtwórca portalu Rozstaje.art, inicjator spotkań translatorskich Rozstaje. Współpracował m.in. ze Stowarzyszeniem Folkowisko, Stowarzyszeniem Czajnia. Stypendysta Ministra Kultury w dziedzinie przekładu (2020, 2021), stypendysta m.st. Warszawy (2021).

Dr Olga Solarz – etnolożka, ukrainistka, badaczka, działaczka społeczna na rzecz polsko-ukraińskiego pojednania, wolontariuszka oraz publicystka. W okresie od 2007 do 2021 r. wykładowczyni PWSW w Przemyślu. W latach 1996–1999 koordynatorka Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Krakowie. Od 1998 r. badaczka kultury ludowej obszaru Karpat. Autorka i redaktorka 7 książek i 50 artykułów o polsko-ukraińskim pograniczu. Artykuły naukowe publikowała zarówno w polskich, jak i ukraińskich wydawnictwach naukowych, zaś teksty publicystyczne w „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi”, „Polityce”. Działaczka społeczna na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego obu narodów: polskiego na terytorium Ukrainy i ukraińskiego na terytorium Polski. W latach 2012–2019 brała udział w odnowieniu kamiennych krzyży i kapliczek przydrożnych oraz cmentarzy w 24 miejscowościach na terenie Polski, Ukrainy, Gruzji, Bośni i Hercegowiny. Ogólnie, jako wolontariuszka brała udział w renowacji ponad 500 obiektów sakralnych należących do polskiego i ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Koordynatorka i uczestniczka 18 projektów międzynarodowych mających na celu polsko-ukraińskie porozumienie. Popularyzatorka polskiej kultury w Ukrainie i ukraińskiej kultury w Polsce. Uczestniczka Rewolucji Pomarańczowej oraz Rewolucji Godności. W roku 2004 oraz 2019 obserwatorka międzynarodowa w czasie wyborów prezydenckich w Ukrainie z ramienia ENEMO oraz Światowego Kongresu Ukraińców. Od 2021 r. członkini Komitetu Ochrony Zabytków Diecezji Warszawsko-Przemyskiej oraz Komitetu Ochrony Zabytków Lwowskiej Rady Obwodowej. W latach 2014–2016 wolontariuszka na łuhańskim odcinku frontu, pomoc woziła dla żołnierzy oraz ludności cywilnej. Pod stałą opieką miała pięć domów dziecka w miejscowościach Kreminna, Szczastia i Swatowe oraz Szpital Psychiatryczny w Swatowem. Założycielka i prezeska zarządu Fundacji Magia Karpat, w ramach której od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę organizuje i wozi pomoc humanitarną dla szpitali, ludności cywilnej oraz dla wojska. Do chwili obecnej w ramach 17 transportów humanitarnych Fundacja Magia Karpat przekazała ponad 30 ton pomocy do strefy przyfrontowej i ponad 20 ton pomocy medycznej do szpitali w Czernihowie, Sumach, Charkowie, Zaporożu, Dnieprze, Irszawie oraz we Lwowie.

Organizację cyklu „Rozmów na Pograniczu” dofinansowano ze środków Województwa Podkarpackiego.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content