Muzeum Kresów w Lubaczowie

Muzeum Kresów w Lubaczowie solidarne z Ukrainą

Misją Muzeum Kresów w Lubaczowie jest kultywowanie pamięci o przeszłości nie tylko ziemi lubaczowskiej, ale też dawnych Kresów Rzeczypospolitej, których – pod względem kulturowym – ziemia lubaczowska była częścią.

W tym celu gromadzimy pamiątki przeszłości, przechowujemy, opracowujemy i poddajemy konserwacji. Udostępniamy naszym gościom w ramach wystaw stałych i czasowych oraz organizujemy działalność edukacyjną i wydarzenia kulturalne. Niezwykle ważną częścią naszej pracy jest opieka nad obiektami sakralnymi, które po II wojnie światowej zostały opuszczone – Zespołem Cerkiewnym w Radrużu i Zespołem Cerkiewnym w Nowym Bruśnie.

Napaść, już po raz kolejny, na Ukrainę przez Rosję, bez wypowiedzenia wojny, jest napaścią na naszych sąsiadów i na wspólne dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej. Dziedzictwo tak Ukraińców, jak i Polaków. Na wspólną historię również ziemi lubaczowskiej, której wielokulturowości kres położyła poprzednia wojna, wydawało się – część zamkniętej i mającej się nie powtórzyć historii. Jest to pogwałcenie suwerenności i integralności terytorialnej naszych sąsiadów. Jest to pogwałcenie naszej wspólnej historii i partnerskich relacji. Jest to brak zgody Rosji na przynależność Ukrainy do zachodniego kręgu kulturowego, którego ideą i jedną z najwyższych wartości jest wolność.

Napaść Rosji na Ukrainę jest również zagrożeniem naszej misji, jako instytucji kultury Powiatu Lubaczowskiego, która sięga jednak daleko poza wschodnią granicę naszego kraju.

Solidaryzujemy się dziś i w kolejnych dniach z naszymi przyjaciółmi, Ukrainkami i Ukraińcami, partnerami, badaczami i pasjonatami wspólnej przeszłości, opiekunami dziedzictwa kulturowego, w tym Światowego Dziedzictwa UNESCO, do którego należą cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat.

Jesteśmy i będziemy myślami w tym trudnym czasie z Wami.

Україна, ми з вами!

Piotr Zubowski wraz z zespołem Muzeum Kresów w Lubaczowie i Zespołu Cerkiewnego w Radrużu

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content