Muzeum Kresów w Lubaczowie

Muzeum Kresów w Lubaczowie wojewódzką instytucją kultury!

W poniedziałek, 12 grudnia 2022 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, miało miejsce historyczne wydarzenie dla naszego Muzeum – po wielu miesiącach starań i przygotowań nasze Muzeum zostało wojewódzką instytucją kultury. Od 1 stycznia 2023 r. instytucja będzie współprowadzona przez Powiat Lubaczowski i Województwo Podkarpackie.

Umowę o współprowadzeniu Muzeum Kresów podpisali przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego – marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch oraz Powiatu Lubaczowskiego – starosta Zenon Swatek oraz wicestarosta Barbara Broź. W uroczystości wzięli udział także Robert Godek, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Piotr Zubowski, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie. Podpisanie dokumentu jest efektem starań podjętych na przełomie 2018 i 2019 r. przez starostę Zenona Swatka oraz minister Annę Schmidt.

O podpisaniu umowy zdecydował ponadregionalny charakter działalności Muzeum Kresów w Lubaczowie w zakresie ochrony, zabezpieczenia i udostępniania muzealiów, realizowanych prac konserwatorskich, wystaw, edukacji oraz wydarzeń kulturalnych, a także innych działań wpisujących się w misję i strategię rozwoju województwa podkarpackiego – argumentował Marszałek Władysław Ortyl.

Zgodnie z zapisami umowy, Województwo Podkarpackie będzie przekazywać co roku Muzeum Kresów w Lubaczowie dotację w wysokości nie niższej niż 650 tys. zł. Ma być ona przeznaczona w szczególności na działalność merytoryczną, m.in. na zabezpieczenie i konserwację zbiorów, katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów, przygotowanie, prezentację i obsługę wystaw, działalność wydawniczą, badawczą, edukacyjną, promocję, zakup muzealiów, a także organizację wydarzeń kulturalnych i popularyzację zbiorów. Z kolei Powiat Lubaczowski zobowiązał się do corocznej dotacji w wysokości nie niższej niż 1 mln 400 tys. zł.

Muzeum jest siedemnastą instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Podkarpackie i drugą, po Muzeum Historycznym w Sanoku, współprowadzoną przez Województwo Podkarpackie wraz z władzami powiatowymi.

Fot. Iwona Buczko, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój