Muzeum Kresów w Lubaczowie

Nie tylko „Katyń” Andrzeja Wajdy. Zapraszamy na wernisaż starodzikowskich ikon Osypa Kuryłasa

Muzeum Kresów w Lubaczowie serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy „Osyp Kuryłas. Ikony ze Starego Dzikowa”, który odbędzie się w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie w niedzielę, 26 marca 2023 r., o godz. 16.00.

Historia obecnej cerkwi w Starym Dzikowie, sięgająca początku XX w., znana jest mieszkańcom Podkarpacia przede wszystkim ze względu na wydarzenia sprzed kilkunastu laty. W 2007 r. Andrzej Wajda zrealizował tu zdjęcia do nominowanego do Oscara filmu „Katyń”. Jego świadectwem, w popadającym w ruinę wnętrzu, są do dziś zachowane elementy scenografii – drewniane, żołnierskie prycze.

Celem wystawy „Osyp Kuryłas. Ikony ze Starego Dzikowa” jest prezentacja zachowanych w Muzeum Kresów w Lubaczowie, elementów wyposażenia świątyni i przypomnienie ich twórcy. Udało się je uratować po tym jak cerkiew, po II wojnie światowej i przymusowym wysiedleniu wiernych, została zamieniona przez władze komunistyczne na magazyn. Starodzikowskie ikony to elementy ikonostasu, jak i najpewniej ołtarzy bocznych. Są to wizerunki m.in. św. Dymitra, św. Olgi i św. Włodzimierza, św. Szczepana, Chrystusa Tronującego czy Apostołów.

Autorem ikon był Osyp Kuryłas (1870–1951), absolwent Lwowskiej Szkoły Przemysłowej i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uznawany dziś, obok Iwana Trusza (1869–1941), za jednego z najwybitniejszych ukraińskich artystów XIX i XX w. Kuryłas był twórcą nie tylko malarstwa sakralnego. Spod jego ręki wyszły portrety, w tym typy ludowe Huculszczyzny, Polesia i Wołynia, sceny z życia codziennego, alegorie, pejzaże, karykatury, ilustracje do czasopism, książek i tomików poezji, czytanek, bajek i opowiadań dla dzieci. Jego prace były kolportowane na licznych pocztówkach i drukach ulotnych.

Mecenat kulturalny nad wystawą objęli: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Multiagencja Skarbiec Ubezpieczeń oraz Nadleśnictwo Oleszyce.

>>> W trakcie wernisażu odbędzie się promocja albumu „Radruż. Cerkiew w przestrzeni pogranicza”, przygotowanego z okazji 10. rocznicy wpisu drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Autorami albumu, wydanego przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Wydawnictwo Libra PL, są Janusz Mazur (tekst) oraz Krystian Kłysewicz, Tomasz Michalski i Tomasz Mielnik (fotografie).

>>> Oba wydarzenia uświetni koncert pieśni pogranicza w wykonaniu Darii Kosiek z zespołu Wernyhora.

Autorem identyfikacji wizualnej wystawy jest Tomasz Stelmaski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content