Muzeum Kresów w Lubaczowie

O Zespole Cerkiewnym w Radrużu w trakcie obchodów 60-lecia Narodowego Instytutu Dziedzictwa

We wtorkowego popołudnie, 6 września 2022 r., na placu przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wydarzenie zostało połączone z debatą pt. Rola współpracy interesariuszy w procesie ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym na przykładzie cerkwi w Radrużu – dobra UNESCO, Pomnika Historii, miejsca na Szlaku Architektury Drewnianej.

Otwarta w stolicy Podkarpacia wystawa to kolejny z pokazów plenerowych, zaplanowanych w poszczególnych województwach całego kraju w ramach jubileuszowej trasy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Uroczystego otwarcia na placu przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego dokonała dr hab. Monika Bogdanowska, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która powitała przybyłych gości oraz podkreśliła, że:

– Jeśli chodzi o zabytki, możliwości czy zasoby ludzkie – to Podkarpacie jest regionem niezwykle bogatym w różnorodne obiekty – również w architekturę drewnianą, a także wspaniałe rezydencje magnackie. Na wystawie prezentującej dokonania Narodowego Instytutu Dziedzictwa w okresie ostatnich dziesięcioleci znajdują się plansze dedykowane Oddziałowi NID w Rzeszowie i jego dokonaniom. Zachęcam mieszkańców Rzeszowa do odwiedzenia wystawy oraz zapoznania się z instytucją jaką jest Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz jej ogromnym dorobkiem. Mam nadzieję, że pomoże to w wykreowaniu poczucia wspólnoty społecznej, związanej świadomą potrzebą zachowania naszego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Gości zgromadzonych na otwarciu powitała następnie Anna Fortuna-Marek, kierownik Oddziału Terenowego NID w Rzeszowie, która podsumowała 31-letnią działalność placówki:

Staramy się od lat dostrzegać i chronić w zasobie naszego regionalnego dziedzictwa obszary, obiekty najcenniejsze. Stąd nasz udział w procedurze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO podkarpackich cerkwi. Stąd kolejne pomniki historii z województwa podkarpackiego. Nie zapominamy jednakże o zabytkach o wartości lokalnej, które tworzą niezwykle barwny, malowniczy i niepowtarzalny krajobraz kulturowy Podkarpacia. Podkreślamy to w naszych opracowaniach studialnych ochrony wartości kulturowych dla wielu samorządów lokalnych.

W otwarciu rzeszowskiej wystawy pt. Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa udział wzięli również Anna Huk, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Krystyna Stachowska, zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Elżbieta Ofat, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, a także liczni przybyli goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele różnych instytucji z całego Podkarpacia, obecni i emerytowani współpracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którzy na co dzień podejmowali i podejmują nadal działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Uczestnicy otwarcia ekspozycji wysłuchali również debaty pt. Rola współpracy interesariuszy w procesie ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym na przykładzie cerkwi w Radrużu – dobra UNESCO, Pomnika Historii, miejsca na Szlaku Architektury Drewnianej. W dyskusji wzięło udział szacowne grono ekspertów w składzie: dr hab. Monika Bogdanowska, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, prowadząca debatę, Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Robert Godek, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Anna Brzechowska-Rębisz, dyrektor biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Piotr Zubowski, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Anna Fortuna-Marek, kierownik Oddziału Terenowego NID w Rzeszowie. Uczestnicy debaty poddali się refleksji na temat mechanizmów i metod pomagającym skutecznie chronić i zarządzać dziedzictwem kulturowym na przykładzie wpisanej w 2013 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – cerkwi w Radrużu. Była to niezwykle cenna rozmowa, z której płynące wnioski wykorzystamy do codziennej pracy na rzecz ochrony i popularyzacji naszego muzealnego oddziału.

Wystawę „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w Rzeszowie można oglądać codziennie do 19 września. Po tym terminie ekspozycja zostanie zaprezentowana w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju.

Fot. / źródło informacji: Narodowy Instytut Dziedzictwa

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój