Muzeum Kresów w Lubaczowie

Prace konserwatorskie ikony Matki Bożej z Dzieciątkiem, autorstwa Grzegorza Kuźniewicza, pochodzącej z cerkwi pw. św. Paraskewy w Bruśnie Starym

W połowie lutego po pracach konserwacji na wystawę stałą „Dziedzictwo Kresów” w gmachu głównym Muzeum Kresów w Lubaczowie powróciła jedna z dwóch ikon Grzegorza Kuźniewicza (1871–1948), które posiadamy w naszej kolekcji. Ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem powstała ok. 1930 r. i była elementem wyposażenia cerkwi pw. św. Paraskewy w Bruśnie Starym (najpewniej elementem ikonostasu), zbudowanej ok. 1906 r., zdewastowanej w czasie I wojny światowej, a po II wojnie światowej, po przymusowym wysiedleniu ukraińskich mieszkańców wsi, rozebranej. W 1995 r. ikona trafiła do zbiorów Muzeum w Lubaczowie.

Obraz wymagał pilnych zabiegów konserwatorskich ze względu na pęknięcia z nachodzącymi na siebie warstwami, spowodowanymi pracą drewnianego podobrazia, oraz licznymi, rozległymi pęcherzami, będącymi następstwem odklejającego się płótna od podłoża. Daszkowate odkształcenia łusek, wykruszenia i ubytki zarówno warstwy malarskiej jak i gruntu występowały na całym obiekcie, liczne kity były wykonane podczas wcześniejszych „napraw”. Podczas usuwania werniksu i oczyszczania okazało się, że obiekt jest w dużym stopniu przemalowany, głównie w partiach tła. Po usunięciu przemalowań zmienił się odcień sukni Matki Bożej, tło zyskało głębię – ukazały się proste elementy architektoniczne z delikatnym podkreśleniem marmoryzacji: kolumny stanowią najprawdopodobniej elementy tronu, na którym siedzi Matka Boża, ornamenty były malowane subtelniej, z innymi rozwiązaniami technicznymi, zróżnicowanymi pociągnięciami pędzla, z przebijającą warstwą podmalowania oraz w zmienionej tonacji koloru. Pomimo stosunkowo młodego wieku obiekt posiadał wyjątkowo duże zniszczenia.

Przeprowadzone prace konserwatorskie przywróciły ikonie dawny charakter oraz walory artystyczne.

Opracowano na podstawie dokumentacji konserwatorskiej autorstwa Anity Kuchty-Kurasińskiej

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content