Muzeum Kresów w Lubaczowie

Program edukacyjny do wystawy czasowej „krzemieniec. u stóp góry bony”

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach muzealnych towarzyszących wystawie czasowej.

Krzemieniec, miasteczko na Wołyniu, położone u podnóża Gór Krzemienieckich, u stóp wzgórza zamkowego zwanego Górą Bony na początku XIX w. zasłynął utworzonym przez Tadeusza Czackiego Gimnazjum Wołyńskim, które w następnych latach stanowiło centrum życia kulturalnego na Wołyniu, zyskując miano „Wołyńskich Aten”.

W okresie międzywojennym Krzemieniec stał się jednym z centrów polskiej bohemy artystycznej. Tworzyli je m.in. malarz i fotograf Stanisław Sheybal, malarze: Zygmunt Turkiewicz, Feliks Guzik, Roman Dłubak, Igor Haśkiewicz, Maria Piotrowska, Helena Zarembianka czy Jan Cybis. Krzemieniec stał się też miejscem ogólnopolskich plenerów i wystaw fotograficznych, w których uczestniczyli wybitni polscy fotograficy tacy, jak Jan Bułhak i Jan Neuman. Krzemieniec był także ulubionym miejscem dla polskich kolorystów i kapistów z Janem Cybisem i Stanisławem Szczepańskim na czele. Odnaleźli tu ulubioną atmosferę małych miasteczek i scen rodzajowych.

Do tradycji Krzemieńca, jako kolonii artystycznej, powrócili przed kilkunastoma laty organizatorzy Międzynarodowych Sympozjów Artystyczno-Naukowych „Spotkania w Krzemieńcu”, zapraszając  artystów z całego świata.

Wystawa prezentuje malarską i fotograficzną twórczość uczestników krzemienieckich spotkań. Jest też pretekstem do poznania dziejów i znaczenia Gimnazjum i Liceum Krzemienieckiego. Program edukacyjny, towarzyszący wystawie przybliża fenomen Krzemieńca, małego, prowincjonalnego miasteczka, jako kolonii artystycznej, miejsca ogólnopolskich plenerów i wystaw, ważnego centrum edukacji młodzieży oraz pedagogów, w którym uczono technik malarskich, prowadzono pogadanki, ćwiczenia i wykłady o architekturze i sztuce. Lekcje, warsztaty i spotkania przygotowane specjalnie do wystawy, zapoznają z twórczością artystów, prezentujących swoje prace na wystawie, z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych, są też punktem wyjścia  oraz inspiracją dla własnej twórczości.

PROGRAM: LEKCJE, WARSZTATY, SPOTKANIA, WYKŁADY

Szkoła Podstawowa, kl. I – III

– „Zamkowa góra w Krzemieńcu”

W 1536 r.  Zygmunt Stary podarował Krzemieniec swojej zonie, królowej Bonie. Od tego czasu najwyższa góra, licząca 407 metrów wysokości, nosi jej imię. Nie ma dowodów archiwalnych, że Bona była w zamku krzemienieckim, ale na ten temat powstało tak wiele legend, iż mieszkańcy Krzemieńca nie dopuszczają myśli, by królowa w zamku na górze noszącej jej imię nie pomieszkiwała. Opowiadają na ten temat legendy – o tym, że Bona jeździła w złotej karecie,  na zamku wyprawiała bale i zgromadziła liczne skarby. Poznamy te i inne legendy o Królowej Bonie i zamku w Krzemieńcu. Zwiedzimy wystawę oraz wykonamy prace plastyczne inspirowane tematem.

Metody pracy: pogadanka, analiza dzieł plastycznych, warsztat plastyczny

Formy pracy: praca indywidualna

Czas trwania: lekcja z warsztatem plastycznym 120 min.

Szkoła Podstawowa, kl. IV – VI

– „Zamkowa góra w Krzemieńcu”

W 1536 r.  Zygmunt Stary podarował Krzemieniec  swojej zonie, królowej Bonie, która przebudowała twierdzę i nadała miastu wiele przywilejów. Od tego czasu najwyższa góra, licząca 407 metrów wysokości, nosi jej imię. Nie ma dowodów archiwalnych, że Bona była w zamku krzemienieckim, ale na ten temat powstało tak wiele legend, iż mieszkańcy Krzemieńca nie dopuszczają myśli, by królowa w zamku na górze noszącej jej imię nie pomieszkiwała. Opowiadają na ten temat legendy – o tym, że Bona jeździła w złotej karecie,  na zamku wyprawiała bale i zgromadziła liczne skarby Poznamy te i inne legendy o Królowej Bonie i zamku w Krzemieńcu. Zwiedzimy wystawę oraz wykonamy prace plastyczne inspirowane tematem.

Metody pracy: pogadanka, analiza dzieł plastycznych, warsztat plastyczny

Formy pracy: praca indywidualna

Czas trwania: lekcja z warsztatem plastycznym 120 min.

– „Warsztat współczesnego artysty malarza, czyli czym i na czym można malować”

Tradycyjne malarstwo to sztuka tworzenia obrazów za pomocą barwnych pigmentów rozcieńczonych wodą lub olejem lnianym i nanoszonych pędzlem na powierzchnię ściany, deski lub płótna. Przez wieki powstało wiele różnorodnych sposobów malowania, tworzenia obrazów, wiele kierunków i stylów artystycznych. Artyści szukają wciąż nowych środków wyrazu, chętnie eksperymentują z różnymi materiałami i technologiami chcąc uzyskać zaskakujące efekty. Zawsze jednak odkrywają przed nami piękno zamknięte w barwach. W toku zajęć zwiedzamy wystawę, analizujemy obrazy, poznajemy warsztat artysty malarza: materiały, narzędzia, techniki, podobrazia, podstawowe zagadnienia związane z malarstwem: barwa, linia, faktura, światłocień. Wykonujemy prace plastyczne inspirowane wystawą.

Metody pracy: pogadanka, analiza dzieł plastycznych, warsztat plastyczny „Tam u stóp Góry Bony” lub inny temat inspirowany wystawą.

Formy pracy: praca indywidualna

Czas trwania: lekcja z warsztatem plastycznym 120 min.

Szkoła Podstawowa, kl. VII – VIII

– „Miasto malarzy – Krzemieniec nad Ikwą”

Krzemieniec, to jedno z najpiękniej położonych miast Wołynia. Ozdobą Krzemieńca są majestatycznie wyglądające góry, otaczające głęboki jar z płynącą nim rzeczką Ikwą. Miasto tonie w bujnej roślinności i rozciąga się na długości siedmiu kilometrów. Z góry Zamkowej, zwanej też Górą Bony, rozpościera się wspaniały widok na całość miasteczka, gdzie doskonale splotły się z otaczającym pejzażem budynki stare i nowe. W toku zajęć opowiemy o dziejach i roli Krzemieńca, który od dawna jest miejscem spotkań plenerowych polskich artystów. Tematy z Krzemieńca zobaczymy też na obrazach powstałych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w twórczości powojennych kolorystów (Jan Cybis, Hanna Rudzka – Cybisowa, Eugeniusz Eibisch) i wielu innych oraz w twórczości współczesnych artystów, których dzieła są prezentowane na wystawie.

Metody pracy: pogadanka, prezentacja, zwiedzanie wystawy, analiza dzieł plastycznych, warsztat plastyczny

Formy pracy: praca indywidualna, grupowa

Czas trwania: lekcja teoretyczna 60 min., lekcja teoretyczna i warsztat plastyczny 150 min.

– „Czym jest sztuka współczesna?”

Czym jest sztuka współczesna? Jaką pełni rolę w życiu współczesnego człowieka? Gdzie szukać jej początków? Jakim ulega zmianom? Jak ją odczytywać? Oto pytania, na które szukamy odpowiedzi. Zwiedzamy wystawę, analizujemy wybrane prace, poznajemy założenia, idee sztuki współczesnej. Pracujemy z folderem, zawierającym pytania pomocnicze, służące do samodzielnej interpretacji dzieł prezentowanych na wystawie. Dotykają one różnorodnych problemów i zagadnień związanych ze sztuką współczesną, skłaniają do zastanowienia się nad oglądanym dziełem sztuki oraz do osobistych refleksji. Działamy następującą: według folderu dobieramy pytania do poszczególnych dzieł i szukamy trafnych odpowiedzi.

Metody pracy: pogadanka, zwiedzanie wystawy, analiza dzieł plastycznych

Formy pracy: praca indywidualna, grupowa

Czas trwania: 60 min.

Szkoły średnie, dorośli, seniorzy

– „Miasto malarzy – Krzemieniec nad Ikwą”

Krzemieniec, to jedno z najpiękniej położonych miast Wołynia. Ozdobą Krzemieńca są majestatycznie wyglądające góry, otaczające głęboki jar z płynącą nim rzeczką Ikwą. Miasto tonie w bujnej roślinności i rozciąga się na długości siedmiu kilometrów. Z góry Zamkowej, zwanej też Górą Bony, rozpościera się wspaniały widok na całość miasteczka, gdzie doskonale splotły się z otaczającym pejzażem budynki stare i nowe. W toku zajęć opowiemy o dziejach i roli Krzemieńca, który od dawna jest miejscem spotkań plenerowych polskich artystów. Tematy z Krzemieńca zobaczymy też na obrazach powstałych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w twórczości powojennych kolorystów (Jan Cybis, Hanna Rudzka – Cybisowa, Eugeniusz Eibisch) i wielu innych oraz w twórczości współczesnych artystów, których dzieła są prezentowane na wystawie.

Metody pracy: pogadanka, prezentacja, zwiedzanie wystawy, analiza dzieł plastycznych, warsztat plastyczny

Formy pracy: praca indywidualna, grupowa

Czas trwania: lekcja teoretyczna 60 min., lekcja teoretyczna i warsztat plastyczny 150 min.

– „Czym jest sztuka współczesna?”

Czym jest sztuka współczesna? Jaką pełni rolę w życiu współczesnego człowieka? Gdzie szukać jej początków? Jakim ulega zmianom? Jak ją odczytywać? Oto pytania, na które szukamy odpowiedzi. Zwiedzamy wystawę, analizujemy wybrane prace, poznajemy założenia, idee sztuki współczesnej. Pracujemy z folderem zawierającym pytania pomocnicze, służące do samodzielnej interpretacji dzieł prezentowanych na wystawie. Dotykają one różnorodnych problemów i zagadnień związanych ze sztuką współczesną, skłaniają do zastanowienia się nad oglądanym dziełem sztuki oraz do osobistych refleksji. Działamy następującą: według folderu dobieramy pytania do poszczególnych dzieł i szukamy trafnych odpowiedzi.

Metody pracy: pogadanka, zwiedzanie wystawy, analiza dzieł plastycznych

Formy pracy: praca indywidualna, grupowa

Czas trwania: 60 min.

– „Krzemieniec. Ateny Wołyńskie”

Krzemieniec, jedno z najpiękniej położonych miast Wołynia, miejsce urodzenia Juliusza Słowackiego. Inspiracja wielu jego utworów. Owiany duchem poezji Słowackiego Krzemieniec ma i inne tytuły do sławy, Gimnazjum Wołyńskie, założone w 1805 r. przez Tadeusza Czackiego. Uczelnia ta przemianowana później na Liceum Krzemienieckie stała się wielkim ośrodkiem oświaty i wychowania, Wniosła tak wielki wkład w rozwój nauki i kultury, że zasłużyła w pełni na dane jej zaszczytne miano Aten Wołyńskich. Wystawa jest pretekstem do poznani dziejów i znaczenia Gimnazjum i Liceum Krzemienieckiego.

Metody pracy: wykład multimedialny, zwiedzanie wystawy, pogadanka

Formy pracy: praca indywidualna
Czas trwania: 90 min.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content