Muzeum Kresów w Lubaczowie

Przed nami Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Serdecznie zapraszamy na XVI obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu, w które po raz kolejny włączają się instytucje kultury oraz władze samorządowe na ziemi lubaczowskiej. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które wspólnie zaplanowali Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Narolu.

Wszystkie podejmowane inicjatywy na Podkarpaciu to wyraz głęboko zakorzenionego w naszej kulturze szacunku dla drugiego człowieka. Podczas obchodów do Polski przyjeżdżają goście z różnych stron świata, zazwyczaj ocaleni, którzy przeżyli eksterminację lub ich potomkowie i członkowie rodziny, którzy dzielą się swoją historią. Nie inaczej jest na ziemi lubaczowskiej.

Obchody odbywają się pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Plan obchodów na ziemi lubaczowskiej:

25 stycznia 2024 r.
godz. 10
| Miejski Dom Kultury w Lubaczowie projekcja filmu „Sprawiedliwi Ziemi Lubaczowskiej”.
godz. 10 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach projekcja filmu „Sprawiedliwi Ziemi Lubaczowskiej”.
godz. 10 | Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie (Oddział dla Dzieci) „Historia wpisana w dramatyczne losy warszawskiego podwórka” – warsztaty dla dzieci  kl. IV-V szkół podstawowych (wcześniejsza rezerwacja).

26 stycznia 2024 r.
godz. 10
| Miejska Biblioteka Publiczna (Czytelnia dla Dorosłych) dr Wojciech Hanus (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie), wykład da młodzieży pt. Landkomissariat Lubaczów w latach okupacji niemieckiej. Proces zagłady i pomoc Polaków dla miejscowej społeczności żydowskiej”.
godz. 12 | Złożenie wiązanek i zapalenie zniczy przy pomniku na Plebańskim Polu.
godz. 17 | Muzeum Kresów w Lubaczowie dr Wojciech Hanus (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie), wykład otwarty pt. Landkomissariat Lubaczów w latach okupacji niemieckiej. Proces zagłady i pomoc Polaków dla miejscowej społeczności żydowskiej”.

27 stycznia 2024 r.
godz. 18
| Centrum Koncertowo-Wystawiennicze w Narolu (dawna cerkiew na Krupcu) koncert pieśni żydowskich.

Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa „Sprawiedliwi Ziemi Lubaczowskiej”.


Dr Wojciech Hanus o wykładzie pt. Landkomissariat Lubaczów w latach okupacji niemieckiej. Proces zagłady i pomoc Polaków dla miejscowej społeczności żydowskiej” :

Miasto Lubaczów w latach okupacji niemieckiej zachowało status gminy miejskiej stając się siedzibą Landkomissariatu Lubaczów, który w latach 1941–1944 stanowił integralną część starostwa powiatowego w Rawie Ruskiej (Kreishauptamnnschaft) dystryktu Galicja Generalnego Gubernatorstwa.

Niemieckie starostwa powiatowe i podporządkowane im komisariaty były podstawową strukturą niemieckiego podziału administracyjnego na okupowanych ziemiach polskich, na którym opierała się zarówno władza cywilna, jak i policyjna na podporządkowanym obszarze. Władzę nad komisariatem w Lubaczowie sprawował komisarz (landkommissar) bezpośrednio podporządkowany staroście okupacyjnemu w Rawie Ruskiej. Funkcję tą w Lubaczowie pełnił Bohdan Kulczycki, miejscowy adwokat narodowości ukraińskiej. W mieście zorganizowano także niemiecki aparat policyjny złożony z posterunku żandarmerii (Gendarmerie) i Ukraińskiej Policji Pomocniczej (Ukrainische Hilfspolizei). Jednostki te przy współudziale żandarmerii niemieckiej z Rawy Ruskiej odpowiedzialne były za likwidację miejscowego getta i zagładę społeczności żydowskiej.

Landkomissariat Lubaczów swoim zasięgiem obejmował pięć gmin:

  1. Horyniec (Brusno Nowe i Stare, Chotylub, Horyniec, Huta Stara, Krzywe, Łówcza, Łukawica, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna, Rudka, Wola Wielka i Wólka Horyniecka);
  2. Krowica Hołodowska (Budomierz, Dąbrowa, Hruszów, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica Sama, Łukawiec i Sieniawka);
  3. Lubaczów (Basznia Dolna i Górna, Borowa Góra, Burgau, Dachnów, Lisie Jamy, Młodów, Nowe Sioło, Opaka, Ostrowiec, Szczutków, Tymce i Załuże);
  4. Lubaczów – miasto;
  5. Oleszyce (Bihale, Borchów, Futory, Hamarnia, Lipina, Miłków, Nowa Grobla, Oleszyce – miasto, Stare Oleszyce i Sucha Wola).

Obszar ten zamieszkany był przez 45. 810 osób, z liczby tej 6237 stanowiła społeczność żydowska.


ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content