Muzeum Kresów w Lubaczowie

„Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”. Zapraszamy na wystawę i debatę do Horyńca i Radruża

Serdecznie zapraszamy na obchody 60-lecia misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, które w naszym regionie odbędą się w piątek, 7 października 2022 r., w Horyńcu-Zdroju i Radrużu.

O godz. 13.00, w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju, zostanie otwarta wystawa pt. Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którą wszyscy zainteresowani mogą oglądać do 14 października.

Następnie, o godz. 13.30, zapraszamy do Zespołu Cerkiewnego w Radrużu – Oddziału Muzeum Kresów w Lubaczowie, w którym odbędzie się debata pt. Zespół Cerkiewny w Radrużu – Światowe Dziedzictwo Kulturowe UNESCO i Pomnik Historii. Współpraca w ochronie, zarządzaniu i promocji polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. W debacie wezmą udział: Anna Brzechowska-Rębisz, dyrektor biura Podkarpackiej regionalnej Organizacji Turystycznej, Włodzimierz Gerycz z Państwowego Historyczno-Architektonicznego Rezerwatu w Żółkwi, Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z/s w Przemyślu, Anna Fortuna-Marek, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie, Robert Serkis, wójt Gminy Horyniec-Zdrój, Zenon Swatek, starosta lubaczowski oraz Anna Śmiegielska, kierownik zespołu ds. komunikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Debatę poprowadzi Piotr Zubowski, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie.

***

Narodowy Instytut Dziedzictwa od 60 lat gromadzi, bada i popularyzuje wiedzę o materialnym i niematerialnym dziedzictwie kulturowym Polski. Przygotowuje opinie, ekspertyzy, studia, a także opracowuje standardy konserwatorskie. Instytucja w nowoczesny i kompleksowy sposób udostępnia informacje o polskich zabytkach. Na portalu zabytek.pl można odnaleźć opisy zabytków, dokumentację, archiwalne i aktualne zdjęcia obiektów, modele 3D oraz wiele innych zasobów. Instytut organizuje wydarzenia i jest ogólnopolskim koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa i Europejskich Dni Archeologii. Od 1991 r. w Rzeszowie funkcjonuje Oddział Terenowy NID, którego Muzeum Kresów w Lubaczowie jest stałym partnerem.

Cerkiew w Radrużu wpisana w 2013 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (razem z piętnastoma innymi drewnianymi cerkwiami polskiego i ukraińskiego regionu Karpat) jest doskonałym przykładem budowania strategii współpracy i komunikacji wielu „aktorów” ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Działania ochronne w radruskim zespole cerkiewnym podejmowane od lat przez państwowe służby konserwatorskie, wsparcie finansowe udzielane ze środków publicznych, stała opieka zarządcy, a równocześnie szereg działań wielu interesariuszy zajmujących się promocją, edukacją i popularyzacją tego wyjątkowego miejsca zaowocowały uznaniem tego zabytku za jeden z najcenniejszych w skali kraju i świata. Debata będzie zatem dobrą okazją do refleksji jakie mechanizmy i metody pomagają skutecznie chronić i zarządzać dziedzictwem kulturowym. Równocześnie zaprezentowane zostaną działania Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie w NID. Spotkanie pozwoli również na przedstawienie obecnej sytuacji ukraińskiego dziedzictwa kulturowego na przykładzie cerkwi wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz dotychczasowych wspólnych polsko-ukraińskich osiągnięć w ochronie i zarządzaniu cerkwiami wpisanymi na Listę UNESCO.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój