Muzeum Kresów w Lubaczowie

„Przyszłym pokoleniom” – zapraszamy na wystawę do Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju

Od dziś (środa, 14 września 2022 r.) do połowy października mieszkańcy ziemi lubaczowskiej oraz wszyscy nasi goście mają możliwość zobaczyć wystawę pt. „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”. Plenerowa ekspozycja dostępna jest w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju.

Zadaniem Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest wyznaczanie i nadzorowanie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, a także prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu upowszechnianie wiedzy i znaczenia dziedzictwa narodowego. Instytut posiada 15 oddziałów terenowych w całym kraju. NID kieruje się takimi wartościami, jak: tradycja i rozwój, niezależność i wiedza, służba i edukacja oraz pracownicy i zasoby.

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest kontynuatorem działalności utworzonego w 1962 roku Ośrodka Dokumentacji Zabytków. W 2002 roku został on połączony z Ośrodkiem Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, a nazwę zmieniono na Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Kolejnym krokiem było przyłączenie do KOBiDZ Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Skupione instytucje z dniem 1 stycznia 2011 roku zyskały obecną nazwę Narodowy Instytut Dziedzictwa. Instytucja znajduje się pod zwierzchnictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Historia Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie sięga 1991 r., kiedy funkcjonował jako Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego. Stanowisko dyrektora pełnił wówczas Jerzy Tur, znany i ceniony w środowisku konserwatorskim historyk sztuki i znawca architektury cerkiewnej.

Zespół Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie tworzą obecnie specjaliści w zakresie historii sztuki, architektury i historii. Ta interdyscyplinarność oraz zaangażowanie i chęć podejmowania nowych wyzwań sprawia, że zakres działań rzeszowskiego NID jest bardzo szeroki. Oddział współpracuje w regionie z wieloma podmiotami, przede wszystkim wojewódzkim i miejskimi konserwatorami zabytków, samorządami – wojewódzkim i lokalnymi oraz muzeami, uczelniami i stowarzyszeniami.

Podkarpacki Oddział NID może się pochwalić specjalistyczną biblioteką, bogatą w publikacje dotyczące ochrony zabytków i regionalia. W zasobach archiwalnych znajdują się również cenne zbiory m.in. dokumentacje wytworzone przez Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków oraz archiwalne pocztówki zakładu Foto-Pam w Jaśle, a także bogaty zbiór fotografii i liczne opracowania studialne. Ze zbiorów korzystać mogą odbiorcy zewnętrzni.

To właśnie dzięki współpracy rzeszowskiego oddziału terenowego z naszym Muzeum doszło do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Zespołu Cerkiewnego w Radrużu, jako jednego z 16 obiektów w polskim i ukraińskim regionie Karpat. Pracownikom rzeszowskiego NIDu zawdzięczamy również koncepcję Parku Etnograficznego „Wspólnota kultur” w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Plenerowa ekspozycja ukazuje wszechstronność działań prowadzonych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. Do Horyńca-Zdroju przyjechała z Rzeszowa.

Fot. Krystian Kłysewicz, źródło informacji: Polskie Radio Rzeszów / Narodowy Instytut Dziedzictwa

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content