Muzeum Kresów w Lubaczowie

Rozpoczynamy prace konserwatorskie przy tkaninach z kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie

Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy 19 zabytkowych tkaninach historycznych i etnograficznych z kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie. Wszystkie obiekty pochodzą z wystaw stałych „Dzieje ziemi lubaczowskiej” i „Kultura wsi lubaczowskiej”. Eksponaty są ścisłe związane z losami mieszkańców powiatu lubaczowskiego w okresie II wojny światowej oraz obrazują życie i kulturę wsi lubaczowskiej, jako części dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Prace konserwatorskie zostały podjęte z uwagi na stan zachowania tkanin, który może doprowadzić do ich całkowitego zniszczenia, jak również ze względu na dążenie do poprawy estetyki obu ekspozycji, na których znajdują się eksponaty.

Prace obejmą 13 obiektów z Działu Historycznego: rogatywka polowa wz. 37 – nr inw. ML/H/663, kurtka mundurowa garnizonowa wz. 36 – ML/H/916, rogatywka polowa wz. 37 – ML/H/918, beret wojskowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – ML H 1002, kurtka wojskowa (battledress) – ML H 1004, spodnie wojskowe – ML H 1005, koszula wojskowa – ML H 1006, pas główny wojskowy – ML H 1008, kurtka wojskowa (battledress) – ML H 1011, beret wojskowy – ML H 1012, furażerka wojskowa Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet – ML H 1019, bluza mundurowa PLSK – ML H 1022, spódnica wojskowa PLSK – ML H 1023, a także 6 obiektów z Działu Etnografii i Budownictwa Drewnianego: kapelusz – ML/E/348, zapaska – ML/E/780, koszula męska – ML/E/795, zawicie – ML/E/807, chusta – ML/E/1312, żupan – ML/E/2337.

Zakres prac konserwatorskich obejmie m.in.: przeprowadzenie dezynfekcji w komorze fumigacyjnej, gazem sterylizacyjnym S-9 (tlenkiem etylenu), wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczęciem prac konserwatorskich, odkurzenie każdej strony obiektu z powierzchniowych zanieczyszczeń, opracowanie technologii i techniki wykonania obiektu, opracowanie bezpiecznej metody oczyszczania, wykonanie prób trwałości wybarwień i oczyszczenie obiektu na mokro lub na sucho, przygotowanie opisowej i fotograficznej dokumentacji prac konserwatorskich.

Wykonawcą prac konserwatorskich jest Anna Drzewiecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Konserwacja Tkanin Zabytkowych Anna Drzewiecka z siedzibą w Falentach Nowych, nadzór nad pracami konserwatorskimi pełni Anna Makulec prowadząca działalność gospodarczą Makkon Konserwacja Tkanin Zabytkowych Anna Makulec z siedzibą w Milanówku.

Efekty prac konserwatorskich poznamy pod koniec listopada br.

Łączna wartość zadania, w ramach którego realizowane są prace, wynosi 81 150,00 zł. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Lubaczowskiego oraz Województwa Podkarpackiego.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content