Sklep

IV Roztoczański Rowerowy Rajd Niepodległości. Przewodnik po miejscach pamięci związanych z walką o niepodległość

Dariusz Sałek

Nakład wyczerpany

Przewodnik przygotowany w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę i czwartą edycją Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego, którego ponad 70 km trasa wiodła przez miejsca upamiętniające narodziny II Rzeczypospolitej w naszym regionie. Rajd rozpoczął się w Lubaczowie, wiodąc przez Basznię, Podlesie, Horyniec-Zdrój, Nowe Brusno, Płazów, Rudę Różaniecką i uroczysko leśne „Kobylanka”, a jego meta znalazła się w Cieszanowie.

Opis

Przewodnik przygotowany w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę i czwartą edycją Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego, którego ponad 70 km trasa wiodła przez miejsca upamiętniające narodziny II Rzeczypospolitej w naszym regionie. Uczestnicy, startując w Lubaczowie, mieli okazję zobaczyć m.in. lubaczowski Pomnik Niepodległości, Bohaterów i Ofiar II wojny światowej, mogiłę obrońców Lubaczowa i Baszni Dolnej, symboliczną mogiłę powstańca styczniowego Bogdana Jastrzębiec Mańkowskiego na cmentarzu komunalnym w Lubaczowie, cmentarz wojenny na tzw. Żelichówce, Pomnik Wolności w Horyńcu-Zdroju, Pomnik Niepodległości w Nowym Bruśnie, pomnik mieszkańców Rudki zamordowanych przez UPA, Pomnik Niepodległości w Płazowie oraz pomnik ku czci poległych powstańców styczniowych w bitwie pod Kobylanką. Meta rajdu znalazła się w Cieszanowie. We wstępie do przewodnika opisano historię i dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze powiatu lubaczowskiego, dołączono do niego również mapę z trasą rajdu.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Dariusz Sałek

Redakcja:

Stanisław Piotr Makara, Mariusz Frant

Fotografie:

Andrzej Rychlewski, Dariusz Sałek, Krzysztof Stępień

Projekt graficzny i skład:

Dariusz Sałek, Andrzej Rychlewski

Współpraca:

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie

Wydawca:

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Ilość stron:

48

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2018

ISBN:

978-83-948958-2-2

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój