Sklep

Rocznik Lubaczowski, T. IV (1990)

15,00 zł

„Rocznik Lubaczowski” jest najważniejszym i najdłużej ukazującym się periodykiem naukowym na ziemi lubaczowskiej (od 1967 r.). Jego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Czasopismo traktuje o dziejach i kulturze ziemi lubaczowskiej, a wśród licznego grona autorów i współpracowników redakcji znajdują się wybitni badacze związani z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz poza jej granicami.

Kategoria:

Opis

W tomie IV „Rocznika Lubaczowskiego” ukazały się następujące opracowania:

Artykuły

> Andrzej Kokowski, Stan i potrzeby badań nad okresem rzymskim w regionie lubaczowskim (s. 3–26)

> Henryk Gmiterek, Lubaczów w XVII–XVIII stuleciu (s. 27–42)

> Zygmunt Kubrak, Lubaczowski garnizon 39 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich (s. 43–60)

> Tadeusz Burzyński, Z badań nad obrzędowością rodzinną wsi z okolic Lubaczowa (s. 61–120)

> Henryk Hass, Kluby piłkarskie w Lubaczowie w latach 1945–1985 (s. 121–126)

Sylwetki

> Tadeusz Zieliński, Wielki humanista [O Władysławie Witwickim] (s. 127–130)

Informacje dodatkowe

Redakcja:

Zygmunt Kubrak, Mieczysław Pietrzak

Nakład:

1000 egz.

Wydawca:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 1990

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content