Sklep

Rocznik Lubaczowski, T. V (1994)

15,00 zł

„Rocznik Lubaczowski” jest najważniejszym i najdłużej ukazującym się periodykiem naukowym na ziemi lubaczowskiej (od 1967 r.). Jego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Czasopismo traktuje o dziejach i kulturze ziemi lubaczowskiej, a wśród licznego grona autorów i współpracowników redakcji znajdują się wybitni badacze związani z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz poza jej granicami.

Kategoria:

Opis

W tomie V „Rocznika Lubaczowskiego” ukazały się następujące opracowania:

Artykuły

> Ryszard Szczygieł, Lokacja Florianowa na tle urbanizacji środkowego i wschodniego Roztocza w XV i pierwszej połowie XVII wieku (s. 5–16)

> Henryk Gmiterek, Narol w okresie Rzeczpospolitej szlacheckiej (1585–1772) (s. 17–36)

> Eugeniusz Janas, Narol na mapie polskich dziejów wojskowych XVII wieku (s. 37–46)

> Zygmunt Kubrak, Lubaczów 1918–1939. Zarys organizacji i działalności gminy miejskiej w Lubaczowie (s. 47–62)

Materiały

> Andrzej Kokowski, Materiały do prahistorii Łówczy (s. 63–70)

> Zygmunt Kubrak, Materiały do dziejów ruchu niepodległościowego w Lubaczowie (1914–1918) (s. 71–82)

> Roman Ogryzło, Wybrane zagadnienia demograficzne powiatu lubaczowskiego (1938–1948) (s. 83–112)

> Tadeusz Burzyński, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Bożego Narodzenia wsi i okolic Lubaczowa (s. 113–158)

Wspomnienia

> Stanisław Kulpa, Wspomnienia żołnierza AK (s. 159–164)

Kronika

> Eugeniusz Szajowski, Poświęcenie krzyża katyńskiego w Cieszanowie (Cieszanów 13 kwietnia 1990 r.) (s. 165–166)

> Adam Łazar, Wizyta Jana Pawła II w Lubaczowie (s. 167–170)

> Zenon Swatek, Otwarcie wystawy oraz seminarium “Obwód lubaczowski Armii Krajowej” (Lubaczów 23 luty 1992 r.) (s. 171–174)

Recenzje

> Stanisław Jaczyński, Pułkownik Stanisław Dąbek (1892–1939), Warszawa 1990, ss. 55, il. 2 | Stanisław Franciszek Gajerski (s. 175–177)

> Zbigniew Kotowski, Głodne stepy czyli Robinson w Kazachstanie, Rzeszów 1991, ss. 88, il. 3 | Stanisław Franciszek Gajerski (s. 179–182)

> Wojciech Moś, 3 pułk Strzelców Podhalańskich, Pruszków 1992, ss. 48, il. 18, mapka 1 | Stanisław Franciszek Gajerski (s. 183–186)

Informacje dodatkowe

Redakcja:

Zygmunt Kubrak, Alina Ciemięga, Adam Łazar, Jerzy Tabaczek

Wydawca:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej

Nakład:

800 egz.

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 1994

ISSN:

1233-5800

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój