Sklep

Ze Lwowa do Lubaczowa. W 60. rocznicę przeniesienia stolicy arcybiskupów lwowskich do Lubaczowa

Materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego w dniu 21 września 2006 roku w Muzeum Kresów w Lubaczowie pod honorowym patronatem Jego Eminencji ks. prof. Mariana Kardynała Jaworskiego Metropolity Lwowskiego

Seria: Biblioteka Muzeum Kresów

Nakład wyczerpany

Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum Kresów w Lubaczowie w związku z 60. rocznicą ustanowienia Lubaczowa siedzibą rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej.

Opis

W tomie znalazły się opracowania znawców dziejów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie, traktujące o jej historii, kluczowych wydarzeniach, a także o sylwetkach hierarchów kościelnych i duchownych posługujących w poszczególnych parafiach. We wstępie Stanisław Piotr Makara, dyrektor Muzeum, napisał m.in.: „W myśl porozumienia zawartego na konferencjach państw alianckich w Teheranie i Jałcie ustalono nową mapę Europy, w wyniku czego Polska zalazła się w strefie sowieckiej dominacji i utraciła znaczną część terytorium na Wschodzie (ok. 30% powierzchni kraju). Utraciła Kresy. Wydarzenia te doprowadziły do zmian w strukturach organizacyjnych państwa, a także Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. W Wyniku przesunięcia granicy wschodniej na zachód, z rozległego terytorium Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego w obecnych granicach Polski pozostał tylko niewielki fragment 1810 km2, tj. zachodnia część obejmująca 21 parafii, natomiast olbrzymi obszar, około 400 parafii, wszedł w skład Ukraińskiej Republiki Radzieckiej”.

Publikacja zawiera następujące materiały i sylwetki:

Ks. bp dr Mariusz Leszczyński, Archidiecezja Lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski w latach 1946–1951 (zarys problematyki) (s. 12–35)

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. bp. Jana Nowickiego Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Lubaczowie. Materiały z «Kurendy» Archidiecezji w Lubaczowie, nr 3 z 24 czerwca 1969 r. (s. 36–49)

Piotr Chmielowiec, Obchody Millenium Chrztu Polski w Lubaczowie w świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej (s. 50–63)

Stanisław Piotr Makara, Administracja Apostolska w Lubaczowie skarbnicą pamiątek lwowskich (s. 64–81)

Ks. bp dr Mariusz Leszczyński, Biskup Marian Rechowicz Administrator Apostolski Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie (w 25. Rocznicę śmierci 1983–2008) (s. 82–89)

Ks. Stanisław Jan Burda, Ślady kultu bł. Jakuba Strzemię na terenie Archidiecezji w Lubaczowie (s. 90–125)

Adam Łazar, Ks. prof. Marian Kardynał Jaworski Metropolita Lwowski (s. 126–165)

Bp Marian Buczek, Wizyta Jana Pawła II w Lubaczowie i jej wpływ na odbudowę struktur Archidiecezji Lwowskiej (s. 166–175)

Prof. dr hab. Mieczysław Wieliczko, Józef Bilczewski i jego dziennik (s. 176–187 )

Janusz Burek, Ks. Infułat Bronisław Gwóźdź (1929–2005) „Kapłan niestrudzony” (s. 190–211)

Janusz Mazur, Ks. prałat Jakub Winiarz (1914–1982). Szkic do portretu w oparciu o dokumenty Biblioteki Konkatedralnej im. Św. Brata Alberta w Lubaczowie (s. 212–237)

Tomasz Róg, Ksiądz Leon Janczewski (1891–1979) (s. 238–241)

Zenon Swatek, Ksiądz infułat Zygmunt Zuchowski (1929–2001) (s. 242–253)

Barbara Woch, Ks. kanonik Tadeusz Lewanderski (1909–1998) (s. 254–267)

Informacje dodatkowe

Redakcja:

Stanisław Piotr Makara, Janusz Mazur, Barbara Woch

Opracowanie graficzne:

Stanisław Piotr Makara

Fotografie:

Arturo Mari, Janusz Burek, Janusz Mazur, Stanisław Piotr Makara, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Archiwum Biblioteki Konkatedralnej im. św. Brata Alberta w Lubaczowie, Archiwum ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego

Skład komputerowy:

Tomasz Dworak

Wydawca:

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2008

Liczba stron:

272

ISBN:

978-83-922816-8-9

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected] W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój