Muzeum Kresów w Lubaczowie

Śladami pradziejów ziemi lubaczowskiej. Za nami Europejskie Dni Archeologii

Europejskie Dni Archeologii to święto archeologii, które pozwala uczestnikom na głębsze zrozumienie tego szczególnego rodzaju dziedzictwa. Po raz drugi Muzeum Kresów w Lubaczowie włączyło się w tę inicjatywę i zorganizowało wydarzenia promujące archeologię i badania archeologiczne.

Na początek mogliśmy poznać pradzieje i wczesne średniowiecze naszego regionu. Grzegorz Dąbrowski, kustosz w Dziale Archeologiczno-Przyrodniczym, zaprezentował wykład dotyczący znalezisk archeologicznych z Lubaczowa i okolic. Przedstawione zostały materiały z dawnych badań archeologicznych, jak i najnowsze odkrycia. Zaprezentowane zostały między innymi wyniki badań wykopaliskowych cmentarzysk kurhanowych kultury ceramiki sznurowej w Łukawicy, Lipiu i Brzezinkach (obecnie część Woli Wielkiej), wielokulturowych osad w Łukawicy, Cieszanowie i Wólce Krowickiej. Można było również poznać rezultaty badań traseologicznych wybranych zabytków krzemiennych prezentowanych na wystawie stałej „Dzieje ziemi lubaczowskiej”. Dzięki analizie mikrośladów wiemy teraz do czego używane były te narzędzia. Podczas wykładu zaprezentowana została także najstarsza historia lubaczowskiego grodu, w tym wyniki prac nieinwazyjnych prowadzonych w Zespole Zamkowo-Parkowym w 2022 r.

Z kolei w niedzielne przedpołudnie mogliśmy wybrać się na spacer tematyczny po Zespole Zamkowo-Parkowym, podczas którego można było zapoznać się z historią tego założenia. Grzegorz Dąbrowski, opierając się na wynikach badań archeologicznych i źródłach pisanych, przedstawił początki lubaczowskiego ośrodka grodowego, sięgające X w. Następnie można było prześledzić rozwój zamku wspominanego wśród inwestycji fortyfikacyjnych Kazimierza Wielkiego. Spacerując po wzgórzu zamkowym poznaliśmy również rozwój przestrzenny oraz proces destrukcji murowanego pałacu.

Grzegorz Dąbrowski

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content