Muzeum Kresów w Lubaczowie

Solidarni z Ukrainą! Koncert Wernyhory Солідарні з Україною! концерт «Вернигора»

Serdecznie zapraszamy na koncert zespołu Wernyhora, który odbędzie się w niedzielę, 27 marca 2022 r., o godz. 17, w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu. Wernyhora to trio artystów, Daria Kosiek, Anna Oklejewicz i Maciej Harna, związanych z południowo-wschodnimi rejonami Polski, którzy prezentując swą twórczość w na pozór skromnych i kruchych aranżacjach, potrafią nadać tradycyjnym tematom siłę i moc, autentyzm i wiarygodność. W repertuarze mają utwory z różnych kręgów polskiego pogranicza, z pewnością jednak nie przypadkiem swoją pierwszą płytę „Bojkowski głos Bieszczadu”, z której utwory usłyszymy, poświęcają muzyce wywodzącej się ze źródeł bojkowskich, z tradycji, jak się okazuje, pobrzmiewającej jeszcze niekiedy tu i tam w Bieszczadach.

Koncert jest wyrazem naszej solidarności z walczącą Ukrainą oraz ukraińskimi uchodźcami, którzy, niosąc ze sobą traumę wojny, znaleźli się na ziemi lubaczowskiej.

Partnerami koncertu są Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności Przystanek Horyniec, Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie i Fundacja Folkowisko.

Mając świadomość ogromu potrzeb, zarówno tu, na miejscu, dla osób, które wiele godzin oczekują na przejście granicy, a potem starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości, jak i tych, którzy walczą na froncie – całkowity dochód z koncertu przeznaczamy na pomoc charytatywną. Wejściówką na koncert jest pomoc rzeczowa lub finansowa dla potrzebujących.

Informacje na temat tego, co jest obecnie najbardziej potrzebne znajdziecie na profilach facebookowych:

– Stowarzyszenie Folkowisko,

– Stowarzyszenie Przystanek Horyniec,

– Szlachetna Paczka Lubaczów.

Poinformujemy Państwa do kogo i na jaki cel trafi pomoc.

Koncert jest wydarzeniem towarzyszącym wernisażowi wystawy „Recykling kulturowy. Pogranicze”, serdecznie zapraszamy! Niech oba wydarzenia będą dla Państwa w tym trudnym czasie chwilą wytchnienia, w ten sposób również możemy pomóc!

Ласкаво запрошуємо на концерт «Вернигора», який відбудеться у неділю, 27 березня 2022 р. o 17 годині, у нашому музеї в церковному комплексі в Радружі. «Вернигора» – це тріо музикантів (Дарія Косек, Анна Оклеєвич та Мацей Харна), пов’язаних із південно-східними регіонами Польщі. У скромних аранжуваннях їм вдається показати силу та міць, справжність та глибину традиційної культури. У їхньому репертуарі є пісні з різних осередків польського прикордоння, проте перший альбом не випадково має назву «Голос бойків з Бещадів». Твори з цієї платівки присвячені музиці, почерпнутій із бойківських джерел – із традиції, котра, як виявляється, досі звучить десь у Бещадських горах.

Концерт буде проявом нашої солідарності з Україною, на теренах якої ведуться бойові дії, та українськими біженцями, які опинилися на Любачівщині, несучи тягар травми війни.

Партнером концерту є Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności Przystanek Horyniec, Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie i Fundacja Folkowisko.

Ми усвідомлюємо численні потреби людей, які багато годин чекають на перетин кордону, а потім намагаються прийти до тями в новій реальності, так і тих, хто тепер воює на передовій – ми перекажемо весь дохід з концерту на благодійність.
Вашим квитком на концерт може бути речова або фінансова допомога.

Інформацію про те, що зараз найбільше потрібно, можна знайти на таких профілях у Facebook:

– Stowarzyszenie Folkowisko,

– Stowarzyszenie Przystanek Horyniec,

– Szlachetna Paczka Lubaczów.

Концерт супроводжує відкриття виставки «Культурна переробка. Пограниччя». Ласкаво просимо! Нехай обидва заходи стануть для Вас нагодою трохи відпочити в цей непростий час.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content