Muzeum Kresów w Lubaczowie

Spotkanie autorskie wokół książki „Na granicy” Aleksandry Hadaś

W sobotę, 4 marca 2023 r., mieliśmy przyjemność gościć w naszym Muzeum Aleksandrę Hadaś, autorkę książki zawierającej wspomnienia dowódcy Kompanii „Narol” Armii Krajowej – Karolowi Kazimierzowi Kosteckiemu ps. „Kostek”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Magdalena Szczepańska, wiceprezes Okręgu Zamość oraz Marian Świętojański, prezes Koła Narol.

Po przywitaniu wszystkich gości i krótkim wprowadzeniu przez dyrektora Muzeum, głos zabrała Magdalena Szczepańska, która przybliżyła zgromadzonym sylwetkę i dokonania Karola Kosteckiego. W kontekście jego biografii zwróciła uwagę na pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy po wprowadzeniu w Polsce nowego, komunistycznego ładu znajdowali się często w sytuacji beznadziejnej, zmuszającej ich do dokonywania niezwykle trudnych wyborów pomiędzy dalszą walką w warunkach konspiracji, ochroną życia swych bliskich i podkomendnych i próby odnalezienia się i rozpoczęcia „normalnego” życia w nowej rzeczywistości. Ponadto wskazała na różnorakie problemy, z jakimi borykają się stowarzyszenia i organizacje kombatanckie w swojej działalności. Podkreśliła rolę organizacji uroczystości patriotycznych i przygotowywanie publikacji dotyczących życia i losów żołnierzy Armii Krajowej, szczególnie tych, którzy związani byli z ziemią lubaczowską.  Tym samym podziękowała autorce książki za trud włożony w jej napisanie.

Aleksandra Hadaś, omawiając książkę, rozpoczęła od nakreślenia związków rodzinnych, łączących ją z Narolem, jak i samej relacji z Karolem Kosteckim, który był jej wujem. Były to główne powody, przez które rozpoczęła swoją działalność literacką związaną z upamiętnieniem narolskiej kompanii AK. Mimo osobistych motywów, które pchnęły ją do pracy nad książką, jednocześnie oznajmiła, że publikacja opiera się nie tylko na wspomnieniach samego „Kostka”, lecz jest wynikiem zaznajomienia się z szerokim materiałem źródłowym.

Autorka opowiedziała o związkach Karola Kosteckiego z Lubaczowem. Warto bowiem zauważyć, że podczas obrony Narola i okolicznych miejscowości przed atakiem ze strony UPA w maju 1944 r., pod jego rozkazami była również tzw. kompania lubaczowska AK. W trakcie walk pod Narolem przyjęła ona na siebie pierwsze uderzenie nieprzyjaciela, a wcześniej, 2 maja, uczestniczyła w ewakuacji mieszkańców Cieszanowa, na dzień przed atakiem i spaleniem miasta przez ukraińskich nacjonalistów.

Następnie poruszone zostały kolejno wątki schwytania „Kostka” przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, osądzenia go i skazania na karę śmierci, a później zamianę wyroku na wieloletnie więzienie, pobyt w zakładzie karnym we Wronkach, wyjście na wolność w 1956 r. i próbę ułożenia sobie życia po odsiadce.  Wiele miejsca poświęcono także relacjom Kosteckiego z jego żołnierzami, dla których do końca życia pozostał dowódcą i o których zawsze starał się troszczyć.

Wszystkich zainteresowanych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, zapraszamy do odwiedzenia lub kontaktu z Muzeum Kresów w Lubaczowie, w którym książka „Na granicy” dostępna jest w sprzedaży. Dziękujemy za obecność wszystkim gościom i osobom, które brały udział w wydarzeniu.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content