Muzeum Kresów w Lubaczowie

Spotkanie przedstawicieli Regionu Roztocze w Radrużu

W czwartek, 3 stycznia 2023 r., w Zespole Cerkiewnym w Radrużu odbyło się kolejne już spotkanie grupy roboczej krainy Roztocze, która powstała z inicjatywy Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Przedsięwzięcie to ma na celu aktywną promocję naszego regionu, zarówno w skali lokalnej, jak również ogólnopolskiej. Jego celem było opracowanie spójnej strategii, która pozwoli w kolejnych miesiącach uatrakcyjnić ofertę turystyczną krainy Roztocze i dotrzeć z nią do jak najszerszego grona odbiorców, szczególnie poza granicami województwa podkarpackiego. Mają temu służyć działania podejmowane głównie w przestrzeni internetu, ale również w postaci tradycyjnej działalności wydawniczej i informacyjnej.

W spotkaniu, oprócz pomysłodawcy, wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, Gminy Horyniec-Zdrój, Gminy Cieszanów, Gminy Lubaczów, Stowarzyszenia Folkowisko oraz naszego Muzeum. Pierwsza część obrad dotyczyła kwestii organizacyjnych, związanych m.in. z opracowaniem budżetu i omówieniem dotychczasowych prac. Następnie wymieniliśmy spostrzeżenia na temat możliwości promocji Roztocza, która koncentrowałaby się wokół najważniejszych atrakcji turystycznych i wydarzeń z regionu, promujących lokalną kulturę i dziedzictwo. W tym kontekście planowane jest utworzenie listy top10 takich miejsc i imprez, które są naszą wizytówką (z pewnością nie zabraknie na niej Muzeum Kresów wraz z Zespołem Cerkiewnym w Radrużu). Dodatkowo trwają prace nad utworzeniem wirtualnej mapy, na której będzie można znaleźć również inne, mniej znane potencjalnemu turyście, miejsca warte zobaczenia.

Serdecznie dziękujemy za możliwość bycia gospodarzem tego spotkania i owocne dyskusje z naszymi partnerami. W kolejnych tygodniach będziemy na bieżąco informować o kolejnych spotkaniach i efektach tych działań.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój