Muzeum Kresów w Lubaczowie

Ukazało się Jubileuszowe wydawnictwo o Zespole Cerkiewnym Radrużu

,,Radruż. Cerkiew w przestrzeni pogranicza” to wyjątkowy album poświęcony Zespół Cerkiewny w Radrużu, perle architektury drewnianej, jednym z najstarszych i najpełniejszych drewnianych zespołów sakralnych w dzisiejszej Polsce, którego wyjątkowe walory zostały docenione wpisem na Listę światowego dziedzictwa UNESCO i Listę Pomników Historii. Publikacja została przygotowana wspólnie przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Wydawnictwo Libra PL z okazji 10-lecia wpisu drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Autorem tekstu jest Janusz Mazur, pracownik Muzeum Kresów w Lubaczowie, wybitny znawca cerkwi radrużańskiej i innych świątyń ziemi lubaczowskiej. Fotografie to dzieło Krystian Kłysewicz, Tomasz Michalski oraz Tomasza Mielnika, którzy w wyjątkowy sposób oddali piękno i mistykę cerkwi, towarzyszących jej dzwonnicy, cmentarzy bruśnieńskich oraz innych zabytkowych elementów zespołu cerkiewnego, wpisując je w krajobraz Roztocze Wschodnie.

Cerkiew w Radrużu to nie tylko niekwestionowane dzieło architektury, to również swoista galeria sztuki, z polichromią naścienną z 1648 r., ikonostasem powstałym w XVII i XVIII w. oraz ołtarzami bocznymi. Jako całość, wystrój cerkwi pw. św. Paraskewy w Radrużu należy do najbogatszych i najcenniejszych na terenie Polski.

Szczególne miejsce zajmują w albumie ikony z cerkwi św. Paraskewy, z których najstarsze sięgają przełomu XIV i XV w., a dziś znajdują się w świątyni, w zbiorach Muzeum Narodowego im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie, a także na stałej ekspozycji naszego Muzeum.

>>> Więcej informacji na temat książki można znaleźć w naszym sklepie >>>

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content