Muzeum Kresów w Lubaczowie

W cieniu cerkiewnych sobót i kamiennych krzyży – Brusno

Mimo deszczowej pogody blisko 30 uczestników wzięło udział w inauguracji jubileuszowej 30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa na ziemi lubaczowskiej, w ramach której wydarzenia przygotowało Muzeum Kresów w Lubaczowie. W niedzielę, 11 września 2022 r., zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych do wycieczki „W cieniu cerkiewnych sobót i kamiennych krzyży – Brusno”.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Zespołu Cerkiewnego w Nowym Bruśnie z jego centralnym obiektem – cerkwią pw. św. Paraskewy. Renata Ferenc-Pupek, przewodnik beskidzki, oraz Piotr Zubowski, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, przybliżyli historię wsi oraz powstania w niej greckokatolickiej świątyni. Opowiedziano także o kolejnych dziesięcioleciach funkcjonowania obiektu, zmianach architektonicznych oraz sytuacji po II wojnie światowej, kiedy cerkwi, za sprawą złego stanu technicznego, groziła rozbiórka. Przybliżono również muzealne plany związane z Zespołem Cerkiewnym w zakresie powrotu wyposażenia cerkwi św. Paraskewy, odtworzenia zagrody z Wólki Horynieckiej wraz z adaptacją na cele edukacyjne, a także konserwacji rzeźby nagrobnej.

Następnie udaliśmy się w stronę Brusna Starego i jednego z najcenniejszych i najpiękniejszych cmentarzy, który obrazuje pełne spektrum kunsztu bruśnieńskich kamieniarzy. Kolejnym punktem wycieczki były kapliczka św. Mikołaja oraz jaz po dawnym młynie, do którego zawiodła nas droga leśna wzdłuż rzeki Brusienki. Wycieczkę zakończyliśmy w Gospodarstwie Agroturystycznym Polanka wspólnym ogniskiem.

Fot. Tomasz Michalski

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój