Muzeum Kresów w Lubaczowie

Zapraszamy na wernisaż wystawy prac wykładowców Instytutu Sztuk Projektowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Instytut Sztuk Projektowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy prac wykładowców Instytutu Sztuk Projektowych, który odbędzie się w niedzielę, 4 lutego 2024 r., o godz. 17 w gmachu głównym Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Instytut Sztuk Projektowych jest częścią Wydziału Nauk Technicznych i Sztuk Projektowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, a w jego skład wchodzą dwa kierunki – Architektura Wnętrz i Projektowanie Graficzne.

Architektura Wnętrz powstała w 2007 r. i była pierwszym kierunkiem artystycznym na przemyskiej Uczelni. Studenci kończą tu swoją edukację po siedmiu semestrach z tytułem licencjata. Specjalnościami dyplomowymi są: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz oraz projektowanie wystaw. W roku 2013 powstał drugi kierunek artystyczny, czyli Projektowanie Graficzne. Tam studenci kończą naukę po sześciu semestrach, jako licencjaci. Dyplomy realizowane są w zakresie edytorstwa i grafiki książki lub grafiki 3D, jest też możliwość realizacji aneksu dyplomowego z zakresu filmu animowanego, a absolwenci mogą kontynuować swoją edukację na II stopniu Projektowania Graficznego i po czterech semestrach uzyskać tytuł magistra. Dyplomy realizujemy z zakresu filmu animowanego, animacji 3D, graficznego opracowania książki i plakatu.

W Instytucie Sztuk Projektowych studenci mogą zdobyć wiedzę z zakresu obsługi programów graficznych (edycji grafiki wektorowej i rastrowej, animacji poklatkowej i animacji 3D, projektowania 2D i 3D, projektowania stron internetowych, realizacji fotografii i filmu oraz projektowania gier).

Obok kierunków artystycznych i projektowych, oferta edukacyjna obejmuje również wiedzę z zakresu historii sztuki i aktualnych trendów w projektowaniu. Instytut dysponuje świetnie wyposażonym zapleczem dydaktycznym, są to nowoczesne pracownie oraz przestrzeń wystawiennicza i relaksacyjna dla studentów zlokalizowane na dwóch poziomach Kolegium Technicznego. Znajdują się tu pracownie malarstwa i rysunku, grafiki warsztatowej, grafiki projektowej i architektury wnętrz oraz fotografii i animacji, a także pracownie komputerowe.

Kształcenie w ISP koncentruje się przede wszystkim na przedmiotach projektowych i ma charakter praktyczny. Studenci odbywają praktyki w różnych instytucjach naszego miasta i regionu, dzięki temu szybko zdobywają doświadczenie oraz mają realny wpływ na otoczenie. Instytut współpracuje z instytucjami kultury, Urzędem Miejskim, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także stowarzyszeniami, agencjami reklamowymi, drukarniami, parafiami i wieloma innymi podmiotami. Dzięki temu absolwenci ISP bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy.

Kadra naukowo-dydaktyczna to zespół doświadczonych wykładowców, w którym swoje miejsce znaleźli również młodzi absolwenci naszego Instytutu. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy udało się stworzyć świetną artystyczną atmosferę połączoną z wysokim poziomem nauczania. Instytut podejmuje wiele inicjatyw popularyzujących kierunki artystyczne przemyskiego PANS-u, między innymi są to prezentacje i wystawy dokonań artystycznych zarówno studentów, jak i wykładowców.

Prezentowana wcześniej w Galerii Sztuki Współczesnej, a teraz w Muzeum Kresów w Lubaczowie wystawa wykładowców jest już kolejnym takim wydarzeniem.

dr Elżbieta Cieszyńska

Uczestnicy wystawy: Juliusz Bachta, Tadeusz Błoński, Marta Bochenek-Bartnicka, Damian Borowiak, Sebastian Bundyra, Elżbieta Cieszyńska, Łukasz Dudzik, Wiesław Grzegorczyk, Anna Kałamarz-Kucz, Wojciech Kapela, Piotr Kisiel, Tadeusz Nuckowski, Henryk Ożóg, Andrzej Rułka, Łukasz Sarnat, Marta Trojanowska.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content