Muzeum Kresów w Lubaczowie

„WSPÓLNE DZIEDZICTWO – WSPÓLNE PASJE” – Warsztaty Historyczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach historycznych realizowanych w ramach projektu „Wspólne Dziedzictwo – Wspólne pasje”. Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Pospolite Ruszenie, a jednym z partnerów Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Głównym celem trzyletniego projektu jest wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego oraz zbudowanie ponadregionalnej sieci współpracy w oparciu o dobro wspólne – dziedzictwo dawnej Rzeczpospolitej.

W tym roku tematem wiodącym wydarzenia jest dziedzictwo dynastii Jagiellonów, a w szczególności ostatniego z nich – Zygmunta Augusta (1520–1572). Największym osiągnięciem tego monarchy, którego 450. rocznicę śmierci będziemy obchodzić, było trwałe połączenie Litwy i Rzeczypospolitej w jeden (federacyjny) organizm państwowy.

Podobnie jak przy poprzedniej edycji warsztatów, odbędą się dwa spotkania stacjonarne oraz jedno zdalne. Chcemy wprowadzić uczestników w świat live action role play in game.

Larp to rozbudowana forma gry narracyjnej, łącząca elementy teatru improwizowanego i dramy. W larpie każdy z uczestników jest jednocześnie aktorem, widzem i reżyserem. W tym scenariuszu uczestnicy staną się reprezentantami i zwolennikami poszczególnych frakcji: polskich, rusińskich, litewskich, dyskutujących nad kształtem nowego zjednoczonego państwa. Będą musieli wykazać się umiejętnościami negocjacyjnymi, liderskimi oraz oratorskimi.

Uczestnicy wezmą udział w trwającym około czterech godzin larpie „Unia Lubelska”, a następnie w dyskusji dotyczącej ich wyborów i motywacji w trakcie zabawy.

Kolejnym etapem inicjatywy będą warsztaty tworzenia scenariuszy poświęconych lokalnym bohaterom wolnych elekcji lub innym wydarzeniom z historii polityczno-społecznej I Rzeczypospolitej.

Z kolei spotkanie zdalne będzie miało na celu dopracowanie i zaprezentowanie gotowych scenariuszy larpów związanych z lokalnym dziedzictwem. Najciekawsze zostaną zamieszczone na portalu „Wspólne Dziedzictwo”.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Warsztaty są bezpłatne, odbędą się 6 i 7 czerwca w Muzeum Kresów w Lubaczowie. Szczególnie zachęcamy osoby dorosłe zainteresowane historią i dziedzictwem kulturowym dawnej Rzeczypospolitej.

Informacja i rezerwacja:

tel. 16 632 18 02, [email protected]

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój