Muzeum Kresów w Lubaczowie

Z Magistrem Gajerskim do Potylicza, Dziewięcierza, Werchraty i Hrebennego. Zapraszamy na wystawę

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt. „Garnki z Roztocza. Pamięci Stanisława Franciszka Gajerskiego (1932–2021)”, który odbędzie się w Zespole Cerkiewnym w Radrużu w niedzielę, 16 czerwca 2024 r., o godz. 16.

W 2024 r. przypada trzecia rocznica śmierci Stanisława Franciszka Gajerskiego (1932–2021) z Cieszanowa, jednego z najbardziej utytułowanych historyków ziemi lubaczowskiej i pogranicza polsko-ukraińskiego oraz wybitnego pedagoga. W bogatym dorobku tego badacza ważne miejsce zajmują dzieje ośrodka garncarskiego w Potyliczu, w okresie staropolskim miasteczka w powiecie lubaczowskim, dziś wsi położonej na Ukrainie. W późniejszych czasie badacz poświęcił się także dziejom kamieniarstwa bruśnieńskiego, szkła lubaczowskiego, by w końcu zająć się historią II wojny światowej, a szczególnie losami konspiracji niepodległościowej.

W czasie badań nad ceramiką potylicką Stanisław F. Gajerski zebrał unikalną kolekcję naczyń z ostatniego okresu funkcjonowania tego ośrodka (XIX/XX – 3 ćw. XX w.). Zbiór ten liczy 26 naczyń, które reprezentują najbardziej charakterystyczne formy oraz cechy technologiczne i dekoracyjne wyrobów potylickich. W 2023 r. kolekcja trafiła do zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie, które poddało ją gruntownej restauracji.

Wystawa w Zespole Cerkiewnym w Radrużu jest jej pierwszą publiczną prezentacją. Różnorodność naczyń oraz specyficzna technika wykonania świadczy o bogactwie kulturowym pogranicza polsko-ukraińskiego i Kresów dawnej Rzeczypospolitej.

Wernisażowi wystawy towarzyszy koncert Kapeli Maliszów, który odbędzie się w cerkwi pw. św. Paraskewy w Zespole Cerkiewnym w Radrużu, po zakończeniu wernisażu o godz. 18. Wstęp na oba wydarzenia jest wolny.

Ekspozycja oraz koncert zostały przygotowane przez Muzeum Kresów w Lubaczowie, jako działania w ramach festiwalu „Kraina Roztocze. Weź drugi oddech”, dofinansowanego przez Województwo Podkarpackie. Pełny program wydarzeń można znaleźć tutaj >>>

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content