Muzeum Kresów w Lubaczowie

Zakończyły się prace konserwatorskie przy naczyniach z potylickiego ośrodka Garncarskiego z kolekcji Stanisława F. Gajerskiego

W 2023 r. kolekcja Stanisława F. Gajerskiego obejmująca naczynia ceramiczne związane z ośrodkiem garncarskim w Potyliczu przekazana została przez jego spadkobierców do zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie. Połączenie tej kolekcji z zasobami Muzeum pozwoliło na stworzenie jednego z największych zbiorów ceramiki potylickiej w Polsce. W grudniu tego samego roku 25 obiektów z kolekcji poddano pracom konserwatorskim.

Datowane głównie na pocz. XX w. naczynia o zróżnicowanych formach i rozmiarach dekorowane były na dwa sposoby – poprzez szkliwienie (zielona glazura pokrywająca większe lub mniejsze fragmenty powierzchni) oraz malowane czerwoną angobą (ornamenty o charakterze pasowym). Z biegiem czasu obiekty ulegały procesom niszczącym, które doprowadziły m.in. do zabrudzenia ich powierzchni, korozji i przetarcia szkliwień, częściowemu zatarciu malowanych ornamentów czy powstania ubytków form, ich fragmentów lub całych elementów, np. uchwytów.  

Podjęte prace konserwatorskie miały na celu wydobycie walorów estetycznych poszczególnych obiektów i podkreślenie wartości całej kolekcji bez utraty jej zabytkowego charakteru. Oczyszczone naczynia ceramiczne poddano gruntownej impregnacji wzmacniającej strukturę ceramicznych wypałów, a następnie ustabilizowano zidentyfikowane wcześniej spękania. Zabiegi te pozwoliły na wzmocnienie stanu technicznego i ograniczenie ryzyka powstawania dalszych zniszczeń.

Ze względu na wysoką wartość kolekcji, a także szeroki materiał porównawczy zdecydowano się na wykonanie rekonstrukcji niezachowanych fragmentów naczyń, które wymagały uprzedniego wykonania konstrukcji wzmacniającej. Istotne w tym wypadku było przygotowanie jej w sposób nienaruszający materii zabytkowej. Uzupełnienia opracowano w nawiązaniu do oryginałów.  

Wykonawcą prac była Joanna Głaz konserwatorka dzieł sztuki i asystentka w Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki ASP im. J. Matejki w Krakowie prowadząca działalność Argentum Konserwacja Dzieł Sztuki Joanna Głaz z siedzibą w Krakowie.

Joanna Głaz

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content