Muzeum Kresów w Lubaczowie

Zapraszamy na konferencję naukową „W obliczu zagrożenia. Wojna Rzeczypospolitej z Osmanami i najazd ord tatarskich na Ruś Czerwoną w 1672 r.”

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pt. „W obliczu zagrożenia. Wojna Rzeczypospolitej z Osmanami i najazd ord tatarskich na Ruś Czerwoną w 1672 r.”, organizowaną wspólnie przez Archiwum Państwowe w Przemyślu, Muzeum Kresów w Lubaczowie i Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 29–30 września 2022 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Przemyślu, przy ul. Lelewela 4. Będzie to jedno z wydarzeń zaplanowanych w ramach obchodów 350. rocznicy wyprawy hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego na czambuły tatarskie w 1672 r.

W trakcie pierwszego dnia konferencji odbędą się wystąpienia prelegentów, przedstawicieli uczelni (m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Lwowska, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), placówek muzealnych (m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Muzeum Kresów w Lubaczowie) czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pełny program dostępny jest poniżej.

Drugiego dni odbędzie się objazd naukowy, przygotowany przez nasze Muzeum, po miejscach pamięci związanych z najazdami tatarskimi oraz Janem III Sobieskim na ziemi lubaczowskiej.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content