Muzeum Kresów w Lubaczowie

Niezwykły świat rysunku. Zapraszamy do udziału w programie edukacyjnym poświęconym sztuce współczesnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie edukacyjnym towarzyszącym wystawom: „XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023” oraz „Na krawędzi 2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni”. Zaplanowane warsztaty i lekcje muzealne odbywają się w przestrzeni obu wystaw czasowych.

Rysunek towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Jest jednym z podstawowych, pierwszych rodzajów twórczej aktywności człowieka. Na przestrzeni dziejów sztuki znaczenie rysunku zmieniało się, zmieniała się też jego estetyka podporządkowana różnym ideom i prądom. Ulegała przemianom i modzie również sama technika rysunku oraz jego warsztat. Rysunek rozwinął się w późnym średniowieczu jako notatka, oraz jako studium fragmentu z natury. Z założenia miał więc charakter warsztatowy. Był przeciwieństwem gotowej, starannie wykończonej i rozbudowanej kompozycji malarskiej czy rzeźbiarskiej. Samoistne znaczenie jako dzieło sztuki zyskał rysunek dopiero w okresie renesansu. Piękno widziano przede wszystkim w kształcie, proporcji, a to najbardziej jest widoczne w rysunku. Wprawdzie znakomita większość prac to rysunki biało-czarne, ale nie należą do rzadkości rysunki barwne, bądź wykonywane na kolorowym podłożu. W okresie baroku popularne były rysunki wykonywane piórkiem i tuszem, często cieniowane i lawowane pędzelkiem. Rokoko, które nie lubiło czerni  zrodziło modę na rysunki sangwiną oraz lawowane brązami, bistrem, sepią, sieną czy umbrą.

Szczególnie pomyślny dla rysunku, jego rozwoju był wiek XVIII. Styl linearny uważano za jak najbardziej prawdziwy i naturalny. Dalszy rozkwit rysunku przypada na wiek XIX, zwłaszcza zaś na czas secesji. Staje się on teraz bar­dziej otwarty, swobodny, malarski. Powoli rysunek opanowuje także domeny koloru – pastel, akwarelę. Staje się też coraz bardziej samodzielny i odkrywczy. Szczególnie zaznacza się to w XX w., kiedy rysunek wyraźnie się usamodzielnia, przestaje naśladować na rzecz osobistej wypowiedzi artystycznej. Wreszcie w pewnym momencie okazuje się, że jest już samo wartościowym i autonomicznym gatunkiem artystycznym.

Współcześnie w dziedzinie rysunku istnieje bardzo duża swoboda i różnorodność warsztatowa. Oprócz ołówków, kredek, farb wodnych i kryjących używa się długopisów, atramentów, kolorowych tuszów. Stosuje się różnej grubości pióra, pędzle, patyki, wykorzystuje się dłonie i palce do wcierania farb. Jako podłoża używa się różnych materiałów, są to rozmaite papiery, tektura, w kolażach łączy się różne materiały, poszukując nowego wyrazu.

W rysunku sztuka XX i XXI wieku upodobała sobie nieograniczoną swobodę w wyborze środków ekspresji i w sposobach działania. Nie określa go ani technika, ani materiał. Wychodzi on daleko poza papier, ołówek, pióro czy węgiel. Wielu artystów zajmujących się innymi dyscyplinami plastyki uprawia również rysunek. Staje się on dla nich terenem dogodnym, sprzyjającym rozwojowi własnych wizji artystycznych. Urzeczenie nim uzasadnić można tęsknotą za indywidualizmem, prywatnością, ludzkim ciepłem. W końcu rysunek okazuje się dziedziną niezwykle wszechstronną i o wysokiej randze artystycznej.

Mimo to rysunek artystyczny podobnie zresztą, jak inne dyscypliny sztuki współczesnej jest często niezrozumiały i trudny w odbiorze. Równie złożony i trudny jest proces nauczania o sztuce współczesnej. Trzeba niejednokrotnie przełamywać bariery społecznej niechęci do rozumienia samej istoty sztuki, a przecież odpowiednio podana może być przygodą, niezwykłym przeżyciem estetycznym, emocjonalnym czy intelektualnym.

Serdecznie zapraszamy do niezwykłego świata rysunku i do Muzeum Kresów w Lubaczowie na spotkania, lekcje i warsztaty towarzyszące wystawom: „XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023” oraz „Na krawędzi 2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni”, przygotowanej we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie.

>>> Tu znajdziesz opis programu edukacyjnego (kliknij)

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój