Muzeum Kresów w Lubaczowie

Rada Muzeum zatwierdziła plan pracy Muzeum Kresów w Lubaczowie na 2024 r.

Dnia 15 stycznia 2024 r. odbyło się V posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. Przedmiotem obrad, które miały formę zdalną, było zaopiniowanie planu pracy Muzeum na 2024 r.

W posiedzeniu wzięli udział Marek Skulimowski (przewodniczący Rady), Waldemar Rataj (wiceprzewodniczący Rady), dr Marek Mutor (członek Rady), Piotr Zubowski (dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie), a także Mateusz Żurek, który pełni funkcję sekretarza przy Radzie Muzeum. Zreferowany przez dyrektora Muzeum plan pracy został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Rady.

W trakcie spotkania odbyła się także dyskusja na temat najważniejszych wyzwań, które czekają Muzeum w 2024 r., a także planów rozwojowych placówki. Wśród nich na pierwszy plan w roku bieżącym wysuwają się prace inwestycyjne związane z kolejnym etapem budowy centrum zarządzania i ochrony Muzeum Kresów w Lubaczowie, projektem i budową Parku Historycznego „Przygródek – Wspólnota kultur”, projektem generalnego remontu i przebudowy siedziby głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie i Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie, szeroko zakrojonym programem prac konserwatorskich w Lubaczowie, Radrużu i Nowym Bruśnie, a także bogatym programem kulturalnym i wystawienniczym, którego najważniejszym punktem będą wystawy: malarstwa Janusza Szpyta, wystawa archeologiczna „Ukraina przed wiekami”, przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie, oraz wystawa ikon Szkoły Ikonopisarskiej „Radruż”, działającej przy Uniwersytecie Katolickim we Lwowie.

Wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami zachęcamy do zapoznania się z planem pracy, który można pobrać pod poniższym linkiem.


Plan pracy Muzeum Kresów w Lubaczowie na 2024 r. >>>

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content