Sklep

Zespół Cerkiewny pw. św. Paraskewy w Radrużu

Janusz Mazur

Seria: Drewniana architektura sakralna Ziemi Lubaczowskiej

10,00 zł

Publikacja jest pierwszym z planowanych zeszytów, promujących najciekawsze obiekty i osobistości ziemi lubaczowskiej. Nie dziwi zatem, że została poświęcona Zespołowi Cerkiewnemu pw. św. Paraskewy w Radrużu, wpisanemu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Folder, w specjalnie opracowanej koncepcji graficznej, przybliża najważniejsze aspekty z historii radrużańskiego założenia, a sam obiekt można podziwiać na zdjęciach autorstwa najlepszych fotografów z naszego regionu.

Opis

Wzniesiona pod koniec XVI w. cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy w Radrużu, tuż przy współczesnej polsko-ukraińskiej granicy, jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Jest to dzieło profesjonalnego warsztatu ciesielskiego kontynuującego tradycje budownictwa gotyckiego. Walory architektoniczne cerkwi dopełnia jej bogaty wystrój wnętrza (XVII–XIX w.). W bezpośrednim otoczeniu obiektu znajduje się m.in. drewniana dzwonnica, podobnie jak sama świątynia posiadająca wyraźne cechy budowli obronnej. Do dziś cerkiew zachowała się w niemal niezmienionym kształcie, jednak w związku z przymusowym wysiedleniem ludności ukraińskiej w latach 1944–1947, przestała pełnić funkcje liturgiczne. Od 2010 r. świątynia znajduje się pod opieką Muzeum Kresów w Lubaczowie. W 2013 r. została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a cztery lata później na krajową listę Pomników Historii.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Janusz Mazur

Redakcja i korekta:

Piotr Zubowski, Zofia Smyk

Tłumaczenie streszczeń:

Łukasz Juszczyk, Serhij Hladyshuk

Fotografie:

Wiesław Huk, Krystian Kłysewicz, Janusz Mazur, Alicja Mróz, Krzysztof Stępień, Janusz Witko

Współpraca:

Urząd Gminy w Horyńcu-Zdroju, Muzeum Kresów w Lubaczowie

Ilustracje:

Studio graficzne MANOLKA

Projekt graficzny i skład:

Katarzyna Krzaczek

Wydawca:

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2019

Ilość stron:

12

ISBN:

978-83-944627-6-5

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój