Muzeum Kresów w Lubaczowie

Sprawozdanie z działalności w 2022 r. i plan pracy Muzeum Kresów w Lubaczowie na 2023 r. pozytywnie zaopiniowane przez Radę Muzeum

Dnia 29 marca 2023 r. odbyło się III posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. Przedmiotem obrad było zaopiniowanie sprawozdania z działalności Muzeum Kresów w Lubaczowie w 2022 r. i planu pracy na rok bieżący. Posiedzenie odbyło się w systemie zdalnym.

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady: Marek Skulimowski (przewodniczący), Waldemar Rataj (wiceprzewodniczący), dr Marek Mutor, prof. Bohdan Hud i dr hab. Andrzej Olejko, a także dyrektor Muzeum Piotr Zubowski i Mateusz Żurek, który pełni funkcję sekretarza przy Radzie Muzeum. Głównym tematem obrad było przyjęcie uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdania z działalności placówki w 2022 r. oraz zaopiniowania planu pracy na 2023 r. Po zreferowaniu obu dokumentów przez dyrektora Muzeum, dyskusji wśród członków Rady, zostały one jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowane przez Radę.

Przypomnijmy, że Rada Muzeum, poza oceną naszej działalności, sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasze działania – te zrealizowane w roku poprzednim, jak również te zaplanowane na rok bieżący, spotkały się z pozytywną reakcją Rady Muzeum przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. O przyszłych posiedzeniach Rady będziemy informować w kolejnych wpisach. Poniżej umieszczamy linki do sprawozdania z działalności za 2022 r. i planu pracy na rok 2023. Zachęcamy do zapoznania się. Wierzymy, że również Państwo docenią zakres działań, które udało się zrealizować dzięki wspólnemu, codziennemu wysiłkowi naszego zespołu.


Sprawozdanie z działalności Muzeum Kresów w Lubaczowie za 2022 r. >>>

Plan pracy Muzeum Kresów w Lubaczowie na 2023 r. >>>

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content