Muzeum Kresów w Lubaczowie

Wernisaż wystawy oraz spotkanie autorskie w ramach “Września z Łukasiewiczem” w Lubaczowie

W czwartek, 8 września 2022 r., w Lubaczowie zainaugurowaliśmy cykl wydarzeń pn. „Wrzesień z Łukasiewiczem”, którego organizatorami, w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów, są: Województwo Podkarpackie, Gmina Lubaczów i Muzeum Kresów w Lubaczowie.

O godzinie 17.00 na płycie lubaczowskiego rynku miał miejsce wernisaż wystawy plenerowej pt. „Ignacy Łukasiewicz. Człowiek, który zmienił świat”, przygotowanej przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie. Autorzy ekspozycji: Krzysztof Gierlach i Tomasz Pisarek przedstawili publiczności sylwetkę Ignacego Łukasiewicza i opowiedzieli o samej wystawie, która podzielona została na części, dotyczące jego pracy we lwowskiej aptece, wydestylowania nafty oraz skonstruowania pierwszej lampy naftowej, założenia pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce i tym samym zapoczątkowania na świecie przemysłu naftowego. Omówiona została także kolekcja lamp naftowych, które znajdują się w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Po zakończeniu wernisażu publiczność udała się do Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie, gdzie miało miejsce spotkanie z autorami książki pt. „Ignacy Łukasiewicz. Prometeusz na ludzką miarę”, wydanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy w 2022 r.: prof. Piotrem Franaszkiem (Uniwersytet Jagielloński), prof. Pawłem Gratą (Uniwersytet Rzeszowski) oraz Anną Kozicką-Kołaczkowską (Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza).

Prowadzący spotkanie Mateusz Werner, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, zadawał prelegentom pytania na temat życia i działalności Ignacego Łukasiewicza. Pierwszy głos zabrał prof. Paweł Grata, który mówił o wybitnych osiągnięciach wynalazcy i ich znaczeniu w kontekście całego rozwoju ludzkości, ale również o tym, dlaczego postać Łukasiewicza przez kolejne dziesięciolecia nie była należycie doceniana i eksponowana. Przedstawił on również bohatera jako sprawnego przedsiębiorcę-pioniera, który, mimo kierowania się w swoim życiu zasadami moralnymi, potrafił odnieść sukces.

Z kolei Anna Kozicka-Kołaczkowska skupiła się na życiu prywatnym i cechach charakteru Łukasiewicza. Odniosła się do jego pracowitości, dobrego serca i wielkoduszności. Mówiła o tym, że zawsze bliski był mu los jego pracowników i ich rodzin i dlatego też wprowadził w swojej firmie wiele świadczeń socjalnych, które w tamtym czasie były czymś niespotykanym. Był również społecznikiem, zaangażowanym w takie przedsięwzięcia jak chociażby budowa dróg i budynków użyteczności publicznej, czy walka z pijaństwem.

Trzeci z prelegentów, prof. Piotr Franaszek, podjął się omówienia zagadnień związanych z początkami i rozwojem przemysłu naftowego w Galicji Wschodniej. Przedstawił najważniejsze osoby i firmy, które zajmowały się wydobyciem ropy, ich sukcesy, ale również trudności, z jakimi musieli się zmierzyć.

W ostatniej części spotkania przyszedł czas na pytania zadawane przez publiczność. Pytano prelegentów m.in. o przyczyny „zapominania o Łukasiewiczu” po jego śmierci, mimo jego dokonań, oraz o to, jak dzisiaj wygląda przemysł naftowy w miejscach, gdzie swoje pierwsze szyby wydobywcze budował. Na sam koniec Anna Kozicka-Kołaczkowa zwróciła się z apelem do młodzieży, by ta nie wstydziła się miejsca swojego pochodzenia i kierowała się w życiu pracowitością i wielkim sercem, tak jak to czynił Ignacy Łukasiewicz.

Gorąco zachęcamy również do udziału w kolejnych wydarzeniach z cyklu „Wrzesień z Łukasiewiczem”, które odbędą się w Lubaczowie.

Fot.: Festiwal Dziedzictwa Kresów

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój