Image Alt

Krzemieniec. U stóp Góry Bony

„KRZEMIENIEC. U STÓP GÓRY BONY”

LUTY–MAJ 2023 r.

Krzemieniec, miasteczko na Wołyniu, położone u podnóża Gór Krzemienieckich, u stóp wzgórza zamkowego zwanego Górą Bony na początku XIX w. zasłynął utworzonym przez Tadeusza Czackiego Gimnazjum Wołyńskim, które w następnych latach stanowiło centrum życia kulturalnego na Wołyniu, zyskując miano „Wołyńskich Aten”.

W okresie międzywojennym Krzemieniec stał się jednym z centrów polskiej bohemy artystycznej. Tworzyli je m.in. malarz i fotograf Stanisław Sheybal, malarze: Zygmunt Turkiewicz, Feliks Guzik, Roman Dłubak, Igor Haśkiewicz, Maria Piotrowska, Helena Zarembianka czy Jan Cybis. To tu odbywały się ogólnopolskie plenery i wystawy fotograficzne, w których uczestniczyli wybitni polscy fotograficy tacy jak Jan Bułhak i Jan Neuman. Krzemieniec był także ulubionym miejscem dla polskich kolorystów i kapistów z Janem Cybisem i Stanisławem Szczepańskim na czele. Odnaleźli tu wyjątkową atmosferę małych miasteczek i scen rodzajowych.

Do tradycji Krzemieńca, jako kolonii artystycznej, powrócili przed kilkunastoma laty organizatorzy Międzynarodowych Sympozjów Artystyczno-Naukowych „Spotkania w Krzemieńcu”, zapraszając  artystów z całego świata.

Wystawa prezentuje malarską i fotograficzną twórczość uczestników krzemienieckich spotkań. Jest też pretekstem do poznania dziejów i znaczenia Gimnazjum i Liceum Krzemienieckiego. Program edukacyjny, towarzyszący wystawie przybliża fenomen Krzemieńca, małego, prowincjonalnego miasteczka, jako kolonii artystycznej, miejsca ogólnopolskich plenerów i wystaw, ważnego centrum edukacji młodzieży oraz pedagogów, w którym uczono technik malarskich, prowadzono pogadanki, ćwiczenia i wykłady o architekturze i sztuce. Lekcje, warsztaty i spotkania przygotowane specjalnie do wystawy, zapoznają z twórczością artystów, prezentujących swoje prace na wystawie, z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych, są też punktem wyjścia  oraz inspiracją dla własnej twórczości.

 

ZAMKOWA GÓRA W KRZEMIEŃCU

W 1536 r.  Zygmunt Stary podarował Krzemieniec  swojej zonie, królowej Bonie, która przebudowała twierdzę i nadała miastu wiele przywilejów. Od tego czasu najwyższa góra, licząca 407 metrów wysokości, nosi jej imię. Nie ma dowodów archiwalnych, że Bona była w zamku krzemienieckim, ale na ten temat powstało tak wiele legend, iż mieszkańcy Krzemieńca nie dopuszczają myśli, by królowa w zamku na górze noszącej jej imię nie pomieszkiwała. Opowiadają o tym legendy: Bona jeździła w złotej karecie, na zamku wyprawiała bale i zgromadziła liczne skarby Poznamy te i inne legendy o Królowej Bonie i zamku w Krzemieńcu. Zwiedzimy wystawę oraz wykonamy prace plastyczne inspirowane tematem.

>>> Dla kogo?: szkoła podstawowa, klasy 1–3, 4–6 (profil zajęć dostosowany jest do wieku uczestników)

>>> Miejsce: Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym w Lubaczowie

>>> Metody pracy: pogadanka, analiza dzieł plastycznych, warsztat plastyczny

>>> Formy pracy: praca indywidualna

>>> Czas trwania: lekcja z warsztatem plastycznym 120 min.

 

WARSZTAT WSPÓŁCZESNEGO ARTYSTY MALARZA, CZYLI CZYM I NA CZYM MOŻNA MALOWAĆ

Tradycyjne malarstwo to sztuka tworzenia obrazów za pomocą barwnych pigmentów rozcieńczonych wodą lub olejem lnianym i nanoszonych pędzlem na powierzchnię ściany, deski lub płótna. Przez wieki powstało wiele różnorodnych sposobów malowania, tworzenia obrazów, wiele kierunków i stylów artystycznych. Artyści szukają wciąż nowych środków wyrazu, chętnie eksperymentują z różnymi materiałami i technologiami, dążąc do zaskakujących efektów. Zawsze jednak odkrywają przed nami piękno zamknięte w barwach. W toku zajęć zwiedzamy wystawę, będziemy analizować obrazy, poznamy warsztat artysty malarza: materiały, narzędzia, techniki, podobrazia, podstawowe zagadnienia związane z malarstwem: barwę, linię, fakturę, światłocień. Wykonamy prace plastyczne inspirowane wystawą.

>>> Dla kogo?: szkoła podstawowa, klasy 4–6

>>> Miejsce: Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym w Lubaczowie

>>> Metody pracy: pogadanka, analiza dzieł plastycznych, warsztat plastyczny „Tam u stóp Góry Bony” lub inny temat inspirowany wystawą

>>> Formy pracy: praca indywidualna

>>> Czas trwania: lekcja z warsztatem plastycznym 120 min.

 

MIASTO MALARZY – KRZEMIENIEC NAD IKWĄ

Krzemieniec to jedno z najpiękniej położonych miast Wołynia. Ozdobą Krzemieńca są majestatyczne góry, otaczające głęboki jar z płynącą nim rzeczką Ikwą. Miasto tonie w bujnej roślinności i rozciąga się na długości siedmiu kilometrów. Z góry Zamkowej, zwanej też Górą Bony, rozpościera się wspaniały widok na całość miasteczka, gdzie doskonale splotły się z otaczającym pejzażem budynki stare i nowe. W toku zajęć opowiemy o dziejach i roli Krzemieńca, który od dawna jest miejscem spotkań plenerowych polskich artystów. Tematy z Krzemieńca zobaczymy też na obrazach powstałych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w twórczości powojennych kolorystów (Jan Cybis, Hanna Rudzka-Cybisowa, Eugeniusz Eibisch) i wielu innych oraz w twórczości współczesnych artystów, których dzieła są prezentowane na wystawie.

>>> Dla kogo?: szkoła podstawowa, klasy 7–8, szkoła średnia, dorośli, seniorzy, rodziny (profil zajęć dostosowany jest do wieku uczestników)

>>> Miejsce: Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym w Lubaczowie

>>> Metody pracy: pogadanka, prezentacja, zwiedzanie wystawy, analiza dzieł plastycznych, warsztat plastyczny

>>> Formy pracy: praca indywidualna, grupowa

>>> Czas trwania: lekcja teoretyczna 60 min., lekcja teoretyczna i warsztat plastyczny 150 min.

 

CZYM JEST SZTUKA WSPÓŁCZESNA?

Czym jest sztuka współczesna? Jaką pełni rolę w życiu współczesnego człowieka? Gdzie szukać jej początków? Jakim ulega zmianom? Jak ją odczytywać? Oto pytania, na które szukamy odpowiedzi. Zwiedzamy wystawę, analizujemy wybrane prace, poznajemy założenia, idee sztuki współczesnej. Pracujemy z folderem, zawierającym pytania pomocnicze, służące do samodzielnej interpretacji dzieł prezentowanych na wystawie. Dotykają one różnorodnych problemów i zagadnień związanych ze sztuką współczesną, skłaniają do zastanowienia nad oglądanym dziełem sztuki oraz do osobistych refleksji.

>>> Dla kogo?: szkoła podstawowa, klasy 7–8, szkoła średnia, dorośli, seniorzy, rodziny (profil zajęć dostosowany jest do wieku uczestników)

>>> Miejsce: Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym w Lubaczowie

>>> Metody pracy: pogadanka, zwiedzanie wystawy, analiza dzieł plastycznych

>>> Formy pracy: praca indywidualna, grupowa

>>> Czas trwania: 60 min.

 

KRZEMIENIEC. ATENY WOŁŃSKIE

Krzemieniec jedno z najpiękniej położonych miast Wołynia, miejsce urodzenia Juliusza Słowackiego. Inspiracja wielu jego utworów. Owiany duchem poezji Słowackiego Krzemieniec ma i inne tytuły do sławy, Gimnazjum Wołyńskie, założone w 1805 r. przez Tadeusza Czackiego. Uczelnia ta przemianowana później na Liceum Krzemienieckie stała się wielkim ośrodkiem oświaty i wychowania, Wniosła tak wielki wkład w rozwój nauki i kultury, że zasłużyła w pełni na zaszczytne miano Aten Wołyńskich. Wystawa jest pretekstem do poznani dziejów i znaczenia Gimnazjum i Liceum Krzemienieckiego.

>>> Dla kogo?: szkoła średnia, dorośli, seniorzy, rodziny (profil zajęć dostosowany jest do wieku uczestników)

>>> Miejsce: Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym w Lubaczowie

>>> Metody pracy: wykład multimedialny, zwiedzanie wystawy, pogadanka

>>> Formy pracy: praca indywidualna

>>> Czas trwania: 90 min.

Oferta
Informacje praktyczne

Realizacja zajęć:
wtorek–piątek

Forma zajęć:
lekcje, warsztaty, gry, zwiedzanie wystaw, spacery miejskie

Czas trwania:
od 45 do 180 min.

Koszt:
od 7 zł za os.

Kontakt

Barbara Kubrak
tel.: +48 16 632 18 02
email: edukacja[at]muzeumkresow.eu

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content