Image Alt

Na krawędzi 2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni

„Na krawędzi 2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni”

Wystawa powstała w ramach projektu artystyczno – badawczego i jest kontynuacją twórczych rozważań wokół rysunku współczesnego, którego przestrzenią jest nie tylko płaszczyzna (przestrzeń 2D), ale także wymiar 3D, do niedawna przynależny wyłącznie rzeźbie.
Uczestnikami wystawy są artyści wyższych uczelni artystycznych w Polsce: Akademii Sztuk Pięknych: w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Łodzi oraz Instytutu Sztuki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ekspozycja prezentuje dzieła będące na pograniczu, nie tylko rzeźby, ale też innych dyscyplin sztuki m.in.: malarstwa, grafiki komputerowej, czy filmu.
Wystawa jest punktem wyjścia do rozważań i rozmów na tematy dotyczące sztuki współczesnej i rysunku artystycznego, jego kondycji i roli w życiu współczesnego człowieka. Jest też pretekstem do działań artystycznych, nieograniczonej niczym swobody twórczej.
Program edukacyjny przybliża zagadnienia związane ze sztuką współczesną i rysunkiem artystycznym, zapoznaje też z historią rysunku na przestrzeni wieków i jego znaczeniem w dziejach ludzkości.

PROGRAM:

„RYSUNEK BEZ GRANIC”
Wyzwalając się z roli notatki, szkicu stał się rysunek w XX w. autonomiczną, wyzwoloną dyscypliną sztuki. Rysunek ewaluował tak bardzo, że pojawiły się trudne do skategoryzowania zjawiska z pogranicza sztuk. Czym jest rysunek we współczesnym świecie?, Jak go odczytywać? To pytania, na które wspólnie poszukamy odpowiedzi. Zwiedzamy wystawę, opisujemy dzieła sztuki pod względem formy i środków wyrazu artystycznego. Wyjaśniamy czym jest asamblaż i instalacja, rozwijamy kreatywną postawę w różnych działaniach twórczych.
>>> Dla kogo?: szkoły podstawowe, klasy 4-6, 7–8, szkoły średnie, dorośli, seniorzy
>>> Miejsce: Budynek główny Muzeum
>>> Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, zwiedzanie wystawy, praca własna, indywidualna oraz w grupach
>>> Czas trwania: 90 min.
>>> Koszt: 7 zł od osoby

„ZOOM NA DZIEŁO SZTUKI”
Współczesna sztuka sięga po wiele nowych środków wyrazu artystycznego, np. instalację czy trójwymiarowe rzeźby w formie kolażu (asamblaż). Nie istnieją też żadne zauważalne dla współczesnego odbiorcy ograniczenia estetyczne czy techniczne w wypowiedzi artystycznej. Bardziej też skupia się na indywidualnej ekspresji niż na oddawaniu ideałów piękna. Wystawa jest punktem wyjścia do rozważań na temat sztuki współczesnej. W toku zajęć opisujemy dzieła prezentowane na wystawie, sporządzamy plan analizy dzieła sztuki.
>>> Dla kogo?: szkoły podstawowe, klasy 7–8, szkoły średnie, dorośli, seniorzy
>>> Miejsce: budynek główny Muzeum
>>> Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, zwiedzanie wystawy, praca własna, indywidualna oraz w grupach, karty pracy
>>> Czas trwania: 90 min.
>>> Koszt: 7 zł od osoby

„ŚWIAT RYSUNKU. RYSUNEK DAWNIEJ, A DZIŚ”
Na przestrzeni dziejów sztuki znaczenie rysunku zmieniało się, zmieniała się też jego estetyka podporządkowana różnym ideom i prądom. Ulegała przemianom i modzie również sama technika rysunku oraz jego warsztat. Wystawa jest pretekstem do poznania historii rysunku od czasów najdawniejszych po współczesność. Zastanowimy się też nad kondycją i rolą rysunku w sztuce współczesnej.
>>> Dla kogo?: szkoły podstawowe, klasy 7–8, szkoły średnie, dorośli, seniorzy
>>> Miejsce: Budynek główny Muzeum
>>> Metody i formy pracy: prezentacja mutimedialna, dyskusja, pogadanka, zwiedzanie wystaw
>>> Czas trwania: 60 min.
>>> Koszt: 7 zł od osoby

Oferta
Informacje praktyczne

Realizacja zajęć:
wtorek–piątek

Forma zajęć:
lekcje, warsztaty, gry, zwiedzanie wystaw, spacery miejskie

Czas trwania:
od 45 do 180 min.

Koszt:
od 7 zł za os.

Kontakt

Barbara Kubrak
tel.: +48 16 632 18 02
email: edukacja[at]muzeumkresow.eu

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój