Image Alt

XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023

„XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023”

W tym roku Muzeum obchodzi wyjątkowy jubileusz – 30 lat Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego. Z tej okazji zapraszamy serdecznie do udziału w zajęciach muzealnych, towarzyszących wystawie pokonkursowej „XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023. Pamięci Bożeny Kowalskiej (1930–2023)”, dedykowanej wybitnej historyk i teoretyk sztuki oraz przewodniczącej jury Triennale w latach 1996–2005.
Program edukacyjny obejmuje spotkania, lekcje i warsztaty plastyczne oraz literackie poświęcone zagadnieniom rysunku współczesnego. Ponadto zachęcamy do udziału w konkursach muzealnych: plastycznym na najlepszy rysunek pt. „Rysuj w Muzeum!” i dziennikarsko-publicystycznym na najciekawszą recenzję z wystawy pokonkursowej „XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023” pt. „Jak wam się podoba?”
Inicjatywa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów, placówek oświatowych (przedszkoli, szkół, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych) czy instytucji kultury.
Zapraszamy do magicznego świata rysunku, wspólnego zwiedzania wystawy i twórczego działania.

PROGRAM:

WARSZTAT ARTYSTY RYSOWNIKA
Tradycyjny rysunek to sztuka tworzenia za pomocą linii i kresek na powierzchni kartki papieru. Przez wieki powstało wiele różnorodnych sposobów rysowania, tworzenia rysunków, wiele kierunków i stylów artystycznych. Artyści rysownicy szukają wciąż nowych środków wyrazu, chętnie eksperymentują z różnymi materiałami i technologiami, chcąc uzyskać zaskakujące efekty.
W toku zajęć zwiedzamy wystawę, analizujemy rysunki. Przybliżamy warsztat artysty rysownika, jego materiały i narzędzia. Omawiamy cechy charakterystyczne rysunku, jak np.: technika, podstawowe zagadnienia: linia, kreska, walor, faktura czy światłocień. Uczestnicy doskonalą też umiejętności rysunkowe wykonując różne ćwiczenia plastyczne.
>>> Dla kogo?: szkoły podstawowe, klasy 1–3, 4–6
>>> Miejsce: Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie
>>> Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, zwiedzanie wystawy, karty edukacyjne, praca własna
>>> Czas trwania: 90 min.
>>> Koszt: 7 zł od osoby

SPOTKANIE Z RYSUNKIEM
Warsztaty poświęcone zagadnieniom współczesnego rysunku artystycznego. Zajęcia obejmują spotkanie na wystawie czasowej, zwiedzanie i interpretowanie rysunków oraz działania twórcze. Nie narzucamy tematu, a jedynie delikatnie naprowadzamy. Prace wykonujemy w dowolnie wybranej technice: ołówkiem, węglem, patykiem, rysunek pędzlem białe linie na czarnym tle, rysunek kredką, świecą, pastel, rysunek na zadrukowanym papierze, technika mieszana, kolaż.
>>> Dla kogo?: szkoły podstawowe, klasy 1–3, 4–8, szkoły średnie, dorośli, seniorzy, rodziny z dziećmi
>>> Miejsce: Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie
>>> Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, zwiedzanie wystawy, praca własna, indywidualna, w grupie
>>> Czas trwania: 90 min.
>>> Koszt: 7 zł od osoby

ZOOM NA RYSUNEK, CZYLI JAK ODCZYTYWAĆ DZIEŁA SZTUKI
Muzeum oraz galeria to niezwykły świat sztuki, przeznaczony tylko dla niej i dla widzów, którzy przychodzą ją podziwiać. Wystawa XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023 jest punktem wyjścia do poznania podstawowych zagadnień związanych z analizą dzieł sztuki. Zwiedzając ekspozycję, wspólnie analizujemy i interpretujemy wybrane prace. Omawiamy zasady analizy dzieł sztuki pod względem treści i zastosowanych środków wyrazu plastycznego. Uczestnicy samodzielnie układają plan takiej analizy, formułują własne opinie i interpretację ideową rysunku.
>>> Dla kogo?: szkoły podstawowe, klasy 7–8, szkoły średnie
>>> Miejsce: Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie
>>> Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, zwiedzanie wystawy, praca indywidualna, w grupie
>>> Czas trwania: 90 min.
>>> Koszt: 7 zł od osoby

RYSUJ W MUZEUM!
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Rysuj w Muzeum!” to propozycja spędzenia wolnego czasu w Muzeum i na wystawie czasowej „XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023”. To także zaproszenie do niezwykłego świata rysunku. Możliwość poznania twórczości wybitnych polskich artystów rysowników, rozmaitych zagadnień związanych z ta dziedziną sztuki czy bogactwa technik rysunkowych, jak np. rysunek ołówkiem, węglem czy tuszem, kolaż, prace wykonane farbą olejną na papierze, czy rozmaite techniki mieszane. To również okazja do doskonalenia własnych umiejętności plastycznych. Wystarczy zwiedzić ekspozycję, zainspirować się, a następnie wykonać pracę w dowolnej technice rysunkowej. Rysunki można tworzyć na miejscu w Muzeum – indywidualnie lub w ramach zajęć muzealnych „Spotkanie z rysunkiem”.
>>> Dla kogo?: przedszkola, szkoły podstawowe, klasy 1–3, 4–8, szkoły średnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury
>>> Miejsce: Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie
>>> Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, zwiedzanie wystawy, praca własna indywidualna, w grupie
>>> Czas trwania: 90 min.
>>> Koszt: 7 zł od osoby

JAK WAM SIĘ PODOBA?
Konkurs na najciekawszą recenzję z wizyty na wystawie pokonkursowej „XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023”.
Aby sztuka była żywa musimy o niej mówić i pisać, komentować ją oraz dzielić się wrażeniami na jej temat. Pomaga w tym forma recenzji. To typ osobistej wypowiedzi, w ramach której omawiamy i oceniamy wydarzenie – wystawę oraz prezentowane na niej prace. Recenzja składa się na ogół z części informacyjnej i opiniotwórczej.
Jak napisać recenzję z wystawy pokonkursowej „XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023”? Aby się dowiedzieć zapraszamy na muzealne zajęcia.
W toku zajęć m.in. zwiedzimy wystawę, opracujemy plan recenzji z wystawy czy stworzymy bank słów – przydatnych terminów.
>>> Dla kogo?: szkoły podstawowe, klasy 7–8, szkoły średnie, dorośli, seniorzy
>>> Miejsce: Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie
>>> Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, zwiedzanie wystawy, praca własna, indywidualna oraz w grupach, karty pracy
>>> Czas trwania: 90 min.
>>> Koszt: 7 zł od osoby

NIEDZIELA Z RYSUNKIEM
To propozycja spędzenia wolnego czasu w Muzeum Kresów w Lubaczowie, na wystawie pokonkursowej „XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023”.
Istotą rysunku jest linia. Posługiwanie się nią, kreślenie linii, śledzenie jej przebiegu, dokąd nas zaprowadzi? To dla dzieci widoczna przyjemność, niezwykła przygoda. Zapraszamy zatem do niezwykłego świata rysunku, do wspólnego zwiedzania ekspozycji i twórczego działania. Przekonamy się, że sztuka współczesna, a zwłaszcza rysunek jest niezwykle interesujący, a prace można interpretować na wiele sposobów.
Podczas zabawy wspólnie analizujemy wybrane rysunki. Przybliżamy twórczość znanych artystów, warsztat artysty rysownika, techniki współczesnego rysunku, a dzieci i rodzice tworzą własne prace.
>>> Dla kogo?: rodziny z dziećmi
>>> Miejsce: Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie
>>> Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, zwiedzanie wystawy, praca własna, indywidualna oraz w grupach, ćwiczenia rysunkowe, praca własna
>>> Czas trwania: 90 min.
>>> Koszt: 7 zł od osoby

Oferta
Informacje praktyczne

Realizacja zajęć:
wtorek–piątek

Forma zajęć:
lekcje, warsztaty, gry, zwiedzanie wystaw, spacery miejskie

Czas trwania:
od 45 do 180 min.

Koszt:
od 7 zł za os.

Kontakt

Barbara Kubrak
tel.: +48 16 632 18 02
email: edukacja[at]muzeumkresow.eu

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój