Image Alt

Klasy 1–3

Zwiedzanie wystaw muzealnych

 

Zwiedzanie wystaw muzealnych z przewodnikiem obejmuje całe Muzeum (wystawy stałe i czasowe) lub dowolnie wybraną ekspozycję. Spacerom mogą towarzyszyć materiały edukacyjne, arkusze zadań, ścieżki edukacyjne lub kolorowanki.

>>> Liczba uczestników: do 20 os.

>>> Czas trwania: 60–90 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

Lekcje, gry i warsztaty muzealne

 

VIII WIEKÓW LUBACZOWA

W trakcie zajęć poznajemy najważniejsze wydarzenia i wybitne sylwetki lubaczowian na tle bogatej historii wielokulturowego miasta, począwszy od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Towarzyszą nam muzealny eksponaty, ciekawostki i legendy.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, zwiedzanie wystawy „Dzieje ziemi lubaczowskiej”, pogadanka, gra planszowa lub gra wielkoformatowa

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

BYŁO SOBIE KRESOWE MIASTECZKO

Wielokulturowy Lubaczów. Kultura, sztuka, obyczaje zamieszkujących niegdyś ziemię lubaczowską narodów, kultur, języków i religii: Polaków, Rusinów (Ukraińców), Żydów czy Niemców. Za sprawą muzealnej ekspozycji przenosimy się w tamten dawno miniony czas. Poznajemy wybrane zagadnienia z kultury i sztuki. Wracając do przeszłości uczymy postaw tolerancji i szacunku dziś.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, zwiedzanie wystawy, pogadanka, quiz, zabawy plastyczne

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

JAK TO NA WSI KRESOWEJ BYWAŁO

W czasie zajęć skupiamy się na kulturze materialnej i duchowej wsi lubaczowskiej. Poznajemy życie codzienne, podstawowe formy gospodarki wiejskiej, zajęcia wiejskie, rzemiosło, kulturę, również tę niematerialną, oraz sztukę. Wszystko w oparciu o cykl przemian natury i kalendarz świąt chrześcijańskich, w Kościele katolickim obrządku rzymskiego i greckiego.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: zwiedzanie wystawy, praca z eksponatami muzealnymi, źródła archiwalne i literackie, quiz

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

OPOWIEŚCI OBRAZÓW. SZTUKA KRESÓW

Galeria malarstwa portretowego w Muzeum jest pretekstem do opowieści o obrazach. Wędrując po wystawach stałych można odnaleźć przykłady malarstwa z różnych epok. Jedne obrazy mówią o życiu i obyczajach ludzi w dawnych czasach, inne niosą ze sobą jakieś przesłanie. Bywają też takie, których zrozumienie wymaga wiedzy i wrażliwości. Wspólnie analizujemy i interpretujemy obrazy. Poznajemy wybrane zagadnienia i pojęcia z dziedziny malarstwa.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: pogadanka, zwiedzanie ekspozycji, zadania i zabawy plastyczne

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

O HISTORII GARNCARSTWA

Kto i kiedy wynalazł pierwsze garnki? Jak i z czego je wyrabiano? Dlaczego garncarstwo tak spodobało się pierwszym, neolitycznym rolnikom? Z jakich powodów jest oznaką osiadłego trybu życia? Wspólnie szukamy odpowiedzi. Zwiedzamy wystawę stałą „Dzieje ziemi lubaczowskiej”, poznajemy wybrane przykłady neolitycznej ceramiki, wykonujemy naczynia tradycyjną techniką garncarską.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, zwiedzanie wystawy, prezentacja multimedialna, praca własna dzieci, wykonywanie naczyń z gliny

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

O TKACKICH DZIEJACH W REGIONIE

To nie do wiary! Wprawna ręka z burzy kłaczków potrafi stworzyć nić, z której powstają kunsztowne tkaniny: kilimy, dywany czy płótna. Prząść i tkać nauczył się człowiek już w czasach pradawnych, ale prawdziwy rozwój tkactwa nastąpił później. W trakcie zajęć poznajemy dzieje tkactwa na ziemi lubaczowskiej, przedmioty z nim związane np. kołowrotek, wrzeciono, motowidło, warsztat tkacki itp., surowce: len, bawełna, jedwab, wełna, barwienie i farbowanie tkanin. Wykonujemy własną miniaturę tkacką.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: zwiedzanie wystawy, pogadanka, praca z zabytkami, praca własna uczniów

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

O IKONIE I JEJ TAJEMNICACH

Ikona w języku greckim znaczy obraz. Nie jest to jednak zwyczajne przedstawienie malarskie. W toku muzealnych zajęć wyjaśniamy czym jest ikona i dlaczego pełni tak ważną rolę w kulturze Kościoła Wschodniego. Przybliżamy też inne terminy jak np. cerkiew, ikonostas, carskie wrota itp. Poznajemy najpiękniejsze ikony z Działu Artystycznego Muzeum Kresów w Lubaczowie, samodzielnie malujemy ikony.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: zwiedzanie wystawy muzealnej, pogadanka, dyskusja, praca plastyczna (ikona)

>>> Czas trwania: 180 min.

>>> Koszt: ……… zł od os.

 

O KORONKOWYCH SKARBACH

Słowo „koronka” niesie ze sobą delikatność i lekkość. Ażurowe serwety, obrusy, kołnierzyki, chusty, zapaski czy zasłonki to niezwykłe skarby. Wykonanie koronki wymagało niegdyś i wymaga dziś ogromnej zręczności i doświadczenia. Efektowne i artystyczne, o niezliczonej ilości motywów powstawały przy użyciu igły, klocka czy szydełka. W trakcie zająć poznamy najpiękniejsze koronki ze zbiorów naszego Muzeum. Z koronek wykonamy własne prace.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, prezentacja multimedialna, praca plastyczna (koronkowy obrazek, medalion lub zawieszka)

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

O HISTORII PISMA

W zbiorach Muzeum przechowywane są najstarsze i unikatowe rękopisy i starodruki związane z Lubaczowem i ziemią lubaczowską, jak np. przywilej dla miasta Płazowa króla Zygmunta III Wazy wraz z królewską pieczęcią. W toku zajęć przybliżamy historię pisma oraz zasady kaligrafii – „sztuki pięknego pisania”. Poznajemy przykłady kaligrafii na podstawie zbiorów muzealnych. Sporządzamy własne dokumenty i pieczęcie, piszemy gęsim piórem.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, prezentacja multimedialna, praca własna dzieci, ćwiczenia z kaligrafii, sporządzanie dokumentów i pieczęci

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

O NIEZWYKŁYCH WYNALAZKACH

Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez smartfonów, komputerów, tabletu, a tym bardziej internetu. Jak wyglądał świat wynalazków przed stu laty? Bez czego nie mogli się obyć nasi dziadkowie, pradziadkowie i prababcie, w XIX i XX w.? Z jakich zdobyczy techniki korzystali? Na przykładzie muzealnych eksponatów wyjaśniamy działanie wielu niezwykłych urządzeń.

>>> Liczba uczestników: ………..

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, praca z zabytkami, projekcja dawnych bajek

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

>>> Programy do wystaw czasowych >>>

Oferta
Informacje praktyczne

Realizacja zajęć:
wtorek–piątek

Forma zajęć:
lekcje, warsztaty, gry, zwiedzanie wystaw, spacery miejskie

Czas trwania:
od 45 do 180 min.

Koszt:
od 7 zł za os.

Kontakt

Barbara Kubrak
tel.: +48 16 632 18 02
email: edukacja[at]muzeumkresow.eu

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój