Image Alt

Klasy 7–8

Zwiedzanie wystaw muzealnych

 

Zwiedzanie wystaw muzealnych z przewodnikiem obejmuje całość (wystawy stałe i czasowe) lub dowolnie wybraną ekspozycję. Spacerom mogą towarzyszyć materiały edukacyjne, arkusze zadań, ścieżki edukacyjne, kolorowanki…

 

Lekcje i warsztaty muzealne

 

MUZEALNE ABC

Zabawa edukacyjna polegająca na odszukiwaniu zabytków według liter alfabetu. Dzieci mają do dyspozycji reprodukcje obiektów oraz karty pracy. Wędrują po muzealnych ekspozycjach w ich poszukiwaniu. Zdjęcia zabytków wklejają pod odpowiednią literą na karcie muzealnej, podają nazwę przedmiotu oraz czas jego powstania. Młodzież może spróbować własnych sił w ich opisywaniu. Zabawa odbywa się w zespołach. Zwycięża drużyna, która poprawnie i w jak najkrótszym czasie ułoży muzealny alfabet.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: gra w przestrzeni wystaw stałych, karty pracy

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

PRADZIEJE I WCZESNE ŚREDNIOWIECZE NA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

W trakcie zajęć rozmawiamy o rozwoju osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego na ziemi lubaczowskiej w oparciu o zbiory archeologiczne Muzeum Kresów w Lubaczowie. Poznajemy życie codzienne, zajęcia ludności, elementy kultury materialnej: narzędzia pracy, broń, ozdoby, naczynia. Bazę do zajęć stanowi wystawa stała „Dzieje ziemi lubaczowskiej”.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy „Dzieje ziemi lubaczowskiej” oraz Zespołu Zamkowo-Parkowego przy Muzeum Kresów

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

POD TATARSKIM BUŃCZUKIEM

Historia najazdów tatarskich na ziemię lubaczowską i ich skutki.

Od XIII stulecia Tatarzy najeżdżali na ziemie polskie i litewskie, przekraczając Bug, Wisłę, a nawet docierając nad Odrę. Na ziemi lubaczowskiej szczególną pamięć kultywuje się o wschodnich najazdach z XVII w., a zwłaszcza ostatniego, z 1672 r., kiedy czambuł tatarski przepędził hetman Jan Sobieski. W trakcie zajęć muzealnych poznajemy historię najazdów tatarskich na ziemię lubaczowską, ich skutki, wpływ na rozwój Lubaczowa i innych miejscowości. Przybliżamy miejsca dotyczące tych wydarzeń, ważniejsze potyczki i związane z nimi legendy.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy stałej. praca z muzealiami

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

CZTERY KULTURY – JEDEN BÓG

W trakcie zajęć rozmawiamy o kulturze mieszkańców ziemi lubaczowskiej i jej korzeniach, których łączył jeden Bóg, a różniły wyznania i obrządki (katolicy obrządku rzymskiego i greckiego, Żydzi, protestanci), narody (Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy) czy języki (polski, ukraiński, jidysz, niemiecki). Przybliżamy zagadnienia i terminy ze świata sztuki, religii, obyczajów i tradycji. Słowa klucze to dla nas: „kościół”, „cerkiew”, „synagoga” oraz „zbór”.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: pogadanka, zwiedzanie wystawy „Dziedzictwo Kresów”, quiz lub arkusz zadaniowy

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

TAJEMNICE CERKWI

W trakcie zajęć poznajemy cerkiew i jej mistyczne piękno, elementy wyposażenia świątyni w nawiązaniu do liturgii, dekoracje związane ze świętami i ważniejszymi uroczystościami. Przybliżamy kulturę wschodniego chrześcijaństwa, wybrane zagadnienia i terminy jak np. ikona, ikonostas czy różnego rodzaju paramenty liturgiczne. Poznajemy układ i treść ikonostasu, a także szaty liturgiczne oraz przedmioty wykorzystywane w trakcie liturgii.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, zwiedzanie wystawy stałej „Dziedzictwo Kresów” i wycieczka do cerkwi św. Mikołaja w Lubaczowie

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: …………. zł od os.

 

PORTRET SARMACKI

Fenomenem kultury sarmackiej jest portret, potocznie zwany sarmackim. Kim byli Sarmaci? Dlaczego tak chętnie się portretowali? Jak wyglądał polski strój narodowy w dawnej Rzeczypospolitej? Jakie miał znaczenie dla świadomości narodowej polskiej szlachty? Na te i inne pytania odpowiadamy w toku muzealnych zajęć. Na przykładzie obrazów z galerii malarstwa portretowego poznajemy typowe cechy portretu sarmackiego, historię ubioru XVII–XVIII w. oraz staropolskie obyczaje.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, zwiedzanie wystawy „Portret reprezentacyjny i epitafijny”, projekcja filmu, arkusz zadaniowy

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

W KRAINIE KAMIENIARSTWA BRUŚNIEŃSKIEGO

Zajęcia o kamieniarzach z Brusna Starego, figurach świętych, przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Sztuka kamieniarzy z Brusna Starego wrosła w lokalny, kresowy pejzaż. Pierwsze wzmianki o ludowych kamieniarzach, rozwój ośrodka od XVI–XVII w., aż po czasy współczesne, zagadnienia formy rzeźby bruśnieńskiej, zasięg terytorialny, problematyka ochrony najcenniejszych zabytków to wątki tematyczne poruszane w toku muzealnych zajęć.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: wykład, zwiedzanie wystaw stałych, praca z muzealiami, quiz

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

DOM Z DREWNA, CZYLI O STYLU LUBACZOWSKIM W DAWNYM BUDOWNICTWIE MIESZKALNYM

Na ziemi lubaczowskiej, mimo rozwoju murowanego budownictwa mieszkalnego, zachowało się do dziś wiele domów drewnianych, sięgających swoją metryką końca XIX w. i I poł. XX w. Lubaczowscy cieśle szczególnie upodobali sobie wzornictwo architektoniczne, obejmujące zwłaszcza szczyty elewacji frontowych, ganki czy balustrady. Jest ono wyróżnikiem tzw. stylu lubaczowskiego. W trakcie zajęć zapoznajemy się z głównymi cechami „stylu lubaczowskiego”, poznamy elementy dekoracyjne i konstrukcyjne architektury drewnianej. Zajęcia ukażą piękno, niepowtarzalność i ponadczasowość drewnianej zabudowy ziemi lubaczowskiej.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, prezentacja multimedialna, pokaz zbiorów oryginalnych detali architektonicznych, rozwiązywanie testu, wycieczka po uliczkach Lubaczowa

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: ………………………. zł od os.

 

JAK TO NA WSI KRESOWEJ BYWAŁO

Na ziemi lubaczowskiej, należącej do szeroko pojętych Kresów dawnej Rzeczypospolitej, występowały Interesujące formy kultury ludowej, materialnej i duchowej, opartej na współistnieniu przez stulecia ludności polskiej i ruskiej, związanej z Kościołem katolickim obrządków zachodniego i wschodniego, łacińskiego i greckiego. W trakcie zajęć poznamy najważniejsze przejawy życia społeczności wiejskiej wpisane w cykl przemian natury i świąt chrześcijańskich. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jakie znaczenie posiadała kultura ludowa dawniej? Jakim uległa przekształceniom? Jakie formy przybrała w czasach współczesnych?

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, prezentacja multimedialna, praca z eksponatami oraz ze źródłami archiwalnymi i literackimi

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

ZE LWOWA DO LUBACZOWA

W wyniku postanowień jałtańskich i utraty przez Polskę Kresów Wschodnich, abp Eugeniusz Baziak, zwierzchnik rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej, został zmuszony do opuszczenia Lwowa. Hierarcha zamieszkał początkowo w Lubaczowie, a miasto, na blisko półwiecze, stało się siedzibą archidiecezji lwowskiej, choć o mocno uszczuplonym terytorium. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii całej ziemi lubaczowskiej. Zajęcia mają na celu przedstawienie powojennych losów archidiecezji lwowskiej. Uczestnicy poznają okoliczności „przenosin” arcybiskupstwa ze Lwowa do Lubaczowa, sylwetki wybitnych ludzi Kościoła oraz zabytki związane z tą tematyką, znajdujące się w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy stałej „Dziedzictwo Kresów”, praca z eksponatami

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

>>> Spacery miejskie – Spacerkiem po Lubaczowie >>>

 

>>> Programy do wystaw czasowych >>>

Oferta
Informacje praktyczne

Realizacja zajęć:
wtorek–piątek

Forma zajęć:
lekcje, warsztaty, gry, zwiedzanie wystaw, spacery miejskie

Czas trwania:
od 45 do 180 min.

Koszt:
od 7 zł za os.

Kontakt

Barbara Kubrak
tel.: +48 16 632 18 02
email: edukacja[at]muzeumkresow.eu

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój