Image Alt

Klasy 4–6

Zwiedzanie wystaw muzealnych

 

Zwiedzanie wystaw muzealnych z przewodnikiem obejmuje całe Muzeum (wystawy stałe i czasowe) lub dowolnie wybraną ekspozycję. Spacerom mogą towarzyszyć materiały edukacyjne, arkusze zadań, ścieżki edukacyjne lub kolorowanki.

>>> Liczba uczestników: do 20 os.

>>> Czas trwania: 60–90 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

Lekcje, warsztaty i gry muzealne

 

MUZEALNE ABC

Zabawa edukacyjna polegająca na odszukiwaniu zabytków według liter alfabetu. Dzieci mają do dyspozycji reprodukcje obiektów oraz karty pracy. Wędrują po muzealnych ekspozycjach w ich poszukiwaniu. Zdjęcia zabytków wklejają pod odpowiednią literą na karcie muzealnej, podają nazwę przedmiotu oraz czas jego powstania. Młodzież może spróbować własnych sił w ich opisywaniu. Zabawa odbywa się w zespołach. Zwycięża drużyna, która poprawnie i w jak najkrótszym czasie ułoży muzealny alfabet.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: gra w przestrzeni wystaw stałych, karty pracy

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

VIII WIEKÓW LUBACZOWA

W trakcie zajęć poznajemy najważniejsze wydarzenia i wybitne sylwetki lubaczowian na tle bogatej historii wielokulturowego miasta, począwszy od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Towarzyszą nam muzealny eksponaty, ciekawostki i legendy.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, zwiedzanie wystawy „Dzieje ziemi lubaczowskiej”, pogadanka, gra planszowa lub gra wielkoformatowa

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

BYŁO SOBIE KRESOWE MIASTECZKO

Wielokulturowy Lubaczów. Kultura, sztuka, obyczaje zamieszkujących niegdyś ziemię lubaczowską narodów, kultur, języków i religii: Polaków, Rusinów (Ukraińców), Żydów czy Niemców. Za sprawą muzealnej ekspozycji przenosimy się w tamten dawno miniony czas. Poznajemy wybrane zagadnienia z kultury i sztuki. Wracając do przeszłości uczymy postaw tolerancji i szacunku dziś.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, zwiedzanie wystawy, pogadanka, quiz, zabawy plastyczne

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

W ŚREDNIOWIECZNYM GRODZIE

Czy bardzo różnimy się od naszych przodków sprzed setek lat? W trakcie zajęć poznajemy historię oraz specyfikę lubaczowskiego grodu, życie codzienne w średniowieczu: prowadzenie domu, spędzanie wolnego czasu, funkcję i przeznaczenie różnych przedmiotów.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy stałej „Dzieje ziemi lubaczowskiej”, praca z muzealiami, wycieczka na Wzgórze Zamkowe do Zespołu Zamkowo-Parkowego

>>> Czas trwania: 45 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

JAK TO NA WSI KRESOWEJ BYWAŁO

W czasie zajęć skupiamy się na kulturze materialnej i duchowej wsi lubaczowskiej. Poznajemy życie codzienne, podstawowe formy gospodarki wiejskiej, zajęcia wiejskie, rzemiosło, kulturę, również tę niematerialną, oraz sztukę. Wszystko w oparciu o cykl przemian natury i kalendarz świąt chrześcijańskich, w Kościele katolickim obrządku rzymskiego i greckiego.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: zwiedzanie wystawy, praca z eksponatami muzealnymi, źródła archiwalne i literackie, quiz

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

JAK DAWNIEJ DOMY BUDOWANO. O STYLU LUBACZOWSKIM

Czym charakteryzuje się dom wybudowany z drewna? Z jakich elementów się składa? Dlaczego niegdyś budowano z drewna? Czym różni się od współczesnego budownictwa mieszkalnego? Na te pytania szukamy odpowiedzi, ukazując piękno drewnianego budownictwa przełomu XIX i XX w. na ziemi lubaczowskiej i tzw. stylu lubaczowskiego.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: prezentacja multimedialna, pokaz zbiorów oryginalnych detali architektonicznych, quiz lub sklejanie modeli domów

>>> Czas trwania: 60 lub 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

W KRAINIE KAMIENIARSTWA BRUŚNIEŃSKIEGO

Zajęcia o kamieniarzach z Brusna Starego, figurach świętych, przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Sztuka kamieniarzy z Brusna Starego wrosła w lokalny, kresowy pejzaż. Pierwsze wzmianki o ludowych kamieniarzach, rozwój ośrodka od XVI–XVII w., aż po czasy współczesne, zagadnienia formy rzeźby bruśnieńskiej, zasięg terytorialny, problematyka ochrony najcenniejszych zabytków to wątki tematyczne poruszane w toku muzealnych zajęć.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: wykład, zwiedzanie wystaw stałych, praca z muzealiami, quiz

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

PORTRET SARMATY

Wizerunek sarmaty jest w trakcie zajęć punktem wyjścia do przybliżenia bogatej kultury szlacheckiej i sarmackich obyczajów. Na wybranych przykładach obrazów z galerii kresowego malarstwa portretowego poznajemy typowe cechy portretu sarmackiego: imponujący strój, fryzurę, paradną broń oraz inne akcesoria spotykane w obrazach.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: pogadanka, zwiedzanie wystawy, analiza obrazów, arkusz zadaniowy

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

ZWYCZAJE I TRADYCJE ŻYDOWSKIE

W toku muzealnych zajęć przybliżamy historię Żydów lubaczowskich. Wprowadzamy w tematykę kultury żydowskiej. Poznajemy wybrane zagadnienia, pojęcia oraz przedmioty z nią związane. Zwracamy uwagę na kształtowanie postaw szacunku i tolerancji dla innych kultur.

>>> Liczba uczestników: ………

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy stałej „Dziedzictwo Kresów”, arkusz zadaniowy lub praca plastyczna (wycinanka żydowska)

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od os.

 

>>> Spacery miejskie – Spacerkiem po Lubaczowie >>>

 

>>> Programy do wystaw czasowych >>>

Oferta
Informacje praktyczne

Realizacja zajęć:
wtorek–piątek

Forma zajęć:
lekcje, warsztaty, gry, zwiedzanie wystaw, spacery miejskie

Czas trwania:
od 45 do 180 min.

Koszt:
od 7 zł za os.

Kontakt

Barbara Kubrak
tel.: +48 16 632 18 02
email: edukacja[at]muzeumkresow.eu

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój