Drewniane cerkwie – Cerkiew w Łówczy

Drewniane cerkwie – Cerkiew w Łówczy

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy w Łówczy

Cerkiew w Łówczy datowana jest na 1808 r. i znajduje się na miejscu świątyni z końca XVII w. Budowę zainicjował Jan Matczyński, dziedzic wsi, który znalazł miejsce swego wiecznego spoczynku w krypcie pod cerkwią. Zgodnie z wolą fundatora, świątyni nadano wygląd kościoła łacińskiego. Obecną formę zawdzięcza przebudowie przeprowadzonej w 1899 r. Nad nawą wzniesiono wówczas kopułę oraz dobudowano duży babiniec. Pozostałością z początkowego okresu dziejów cerkwi jest wydłużone prezbiterium i ołtarz z 1 poł. XIX w. Nowszym elementem wystroju jest ikonostas z początku XX w. Elementami zespołu cerkiewnego są: drewniana dzwonnica oraz grupa cennych nagrobków na cmentarzu przycerkiewnym. Występuje wśród nich klasycystyczny pomnik Ignacego d’Thullie (zm. 1842 r.), jednego z następców dziedzica Matczyńskiego. Obecnie świątynia nie jest użytkowana i znajduje się pod opieką parafii rzymskokatolickiej w Płazowie.

Wirtualna wycieczka

Fotografie cerkwi

 

Fotografie wykonał: Marek Kuziemski

Pobierz fotografie w wysokiej rozdzielczości
Wszystkie fotografie powstałe w ramach projektu, udostępniane są przez Muzeum Kresów w Lubaczowie na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.
Zachęcamy do ich pobierania i wykorzystywania do promocji dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Prosimy przy tym o wskazanie autorów fotografii wraz z adnotacją „Ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie”.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content