Drewniane cerkwie – Cerkiew w Nowym Bruśnie

Drewniane cerkwie – Cerkiew w Nowym Bruśnie

Zespół Cerkiewny pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie – Oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie

Cerkiew w Nowym Bruśnie została wzniesiona w 1713 r. przez nieznanego bliżej majstra Stefana. Budowla reprezentuje typ drewnianej cerkwi z kaplicą nad babińcem i malowniczą galerią na piętrze. Pozostałe części świątyni – nawę i sanktuarium wieńczą kopuły ze smukłymi latarniami, których forma pochodzi z poł. XIX w. Świątynię w tym kształcie utrwalił na swym rysunku prof. Julian Zachariewicz, znany lwowski architekt i konserwator. W 1903 r. na miejscu starego wzniesiono nowy, duży babiniec z ośmiopołaciową kopułą. Świątynia posiadała odtąd trójkopułową sylwetkę. Po II wojnie światowej cerkiew została opuszczona, co doprowadziło do jej całkowitej ruiny. W 1994 r. rozpoczął się remont budowli, który od 2013 r. kontynuowany jest przez Muzeum Kresów w Lubaczowie. W efekcie prac przywrócono cerkwi wygląd z XVIII–XIX w.

Wirtualna wycieczka

Fotografie cerkwi

 

Fotografie wykonał: Krystian Kłysewicz

Pobierz fotografie w wysokiej rozdzielczości
Wszystkie fotografie powstałe w ramach projektu, udostępniane są przez Muzeum Kresów w Lubaczowie na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.
Zachęcamy do ich pobierania i wykorzystywania do promocji dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Prosimy przy tym o wskazanie autorów fotografii wraz z adnotacją „Ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie”.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content