Drewniane cerkwie – Cerkiew w Prusiu

Drewniane cerkwie – Cerkiew w Prusiu

Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Prusiu

Cerkiew w Prusiu powstała w 1887 r. z inicjatywy parocha werchrackiego ks. Wasyla Pleszkiewicza. Fundusze na budowę pochodziły od mieszkańców wsi oraz ze składek zebranych podczas specjalnej kwesty. Cerkiew reprezentuje tradycyjne rozwiązania właściwe drewnianej architekturze sakralnej wschodniego rytu. Posiada układ trójdzielny z kopułą nad nawą. Środkowa część budowli została w nowatorski sposób poszerzona o wąskie aneksy, widoczne tylko od środka. Wierność dawnym rozwiązaniom ciesielskim zachowuje również towarzysząca świątyni i wzniesiona w tym samym czasie wieża dzwonnicza. We wnętrzu cerkwi zachował się dawny, bogaty wystrój. Obecnie cerkiew jest użytkowana na kaplicę w obrębie parafii rzymskokatolickiej w Werchracie.

Wirtualna wycieczka

Fotografie cerkwi

 

Fotografie wykonał: Tomasz Mielnik

Pobierz fotografie w wysokiej rozdzielczości
Wszystkie fotografie powstałe w ramach projektu, udostępniane są przez Muzeum Kresów w Lubaczowie na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.
Zachęcamy do ich pobierania i wykorzystywania do promocji dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Prosimy przy tym o wskazanie autorów fotografii wraz z adnotacją „Ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie”.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content