Drewniane cerkwie – Cerkiew w Radrużu (pw. św. Paraskewy)

Drewniane cerkwie – Cerkiew w Radrużu (pw. św. Paraskewy)

Zespół Cerkiewny pw. św. Paraskewy w Radrużu – Oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie

Cerkiew p.w. św. Paraskewy w Radrużu należy do najcenniejszych świątyń drewnianych na pograniczu polsko-ukraińskim. W 2013 r. wpisano ją na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 2017 r. na Listę Pomników Historii. Budowla pochodzi z końca XVI w. i reprezentuje interesujące połączenie wschodniego układu przestrzennego z późnogotyckim osiągnięciami konstrukcyjnymi. Cerkiew posiada również ciekawą historię związaną najazdami tatarskimi w XVII w. Obok walorów architektonicznych i historycznych w świątyni znajduje się również cenny wystrój, w tym polichromia ścienna i ikonostas oraz inne unikalne zabytki z XVI–XIX w. Cerkiew jest elementem większego zespołu o charakterze obronnym, w skład którego wchodzą dzwonnica, mur z dwiema bramami i kostnica, a także dwa cmentarze z licznymi przykładami plastyki nagrobnej z bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego oraz budynek dawnego sklepu wiejskiego. Od 2011 r. Zespół stanowi oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie i jest pod jego stałą opieką.

Wirtualna wycieczka

Fotografie cerkwi

 

Fotografie wykonała: Alicja Mróz

Pobierz fotografie w wysokiej rozdzielczości
Wszystkie fotografie powstałe w ramach projektu, udostępniane są przez Muzeum Kresów w Lubaczowie na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.
Zachęcamy do ich pobierania i wykorzystywania do promocji dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Prosimy przy tym o wskazanie autorów fotografii wraz z adnotacją „Ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie”.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content